סוגיות אתיות באימון: הקוד האתי של לשכת המאמנים למקצוענות בטיפול

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1061
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

עבודה זו עוסקת במספר דילמות העלולות לעלות בתהליך האימון, מנקודת מבטו של מאמן. בניתוח הסוגיות נעשית התייחסות לקוד האתי של לשכת המאמנים ולדיאגרמת פתרון דילמות אתיות. העבודה מוצגת באמצעות מקרי בוחן המייצגים את הדילמות האתיות ואת אופן פתרונן באמצעות שימוש בקוד האתי של לשכת המאמנים למקצוענות בטיפול. העבודה שמה דגש על מערכת היחסים הכלכלית בין מאמנים למאומנים וסוקרת את דינמיקת הטיפול מנקודת מבט זו.