סוגיות בחינוך מיוחד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 94
שנת הגשה 2022
מספר מילים 912

תקציר העבודה

שאלה 1:
ב. לקות למידה – לקות בשכיחות גבוהה, יוגדר ככזה אם מתקיימים שני תנאים:
– קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים לבין ההישגים המצופים ממנו ע"פ גילו ורמת כיתתו. חסרה סקירה של מאפייני הלקות שזה קשיים חמורים ברכישת כישורי הקריאה הכתיבה ואו החשיבה המתמטית. 4-
– קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים. רובם לומדים בחינוך הרגיל בכיתה רגילה בסיוע מורת ח"מ. מיעוט לומדים בכיתות מיוחדות בבית הספר הרגיל. לכולם תכנית לימודים אישית, נוסף על התכנית הכיתתית.
איש מקצוע שיכול לעזור לו הוא פסיכולוג חינוכי/קליני- פסיכולוגים המתרכזים באבחון קשייו של הילד ובכישוריו. לרשות הפסיכולוגים החינוכיים והקליניים עומדים כלי אבחון כמו: מבחני מיומנויות, מבחני אינטליגנציה ומבחני אישיות. הפסיכולוג נוטל חלק פעיל בתהליך הטיפול השוטף בילדים בתחום מומחיותו. הטיפול יכול להיות בתחום הרגשי, התנהגותי, הקניית מיומנויות ועוד. בעזרת המיומנויות והכלים של הפסיכולוג ניתן לאבחן מה הלקויות למידה עימם מתמודד הילד, האם יש הפרעת קשב, משהו ריגשי שפוגע בילד ועוד.