סיכום קורס יוסדות הניהול

תקציר העבודה

סיכום מעולה למי שרוצה להצליח בקורס יסודות ניהול, סיכום של 100 עמודים, עם הגדרות של כל חומרי הלימוד בקורס, ההגדרות נלקחו מספר הקורס/ אתר הקורס. הסיכום  לבחינה (בעזרת הסיכום קיבלתי את הציון הכי גבוהה בכיתה 98!), יש בו הסברים ברורים לכל תיאוריה וגישה, בכמה נוסחים. כולל ציון היחידה והסעיף לידי כל תיאוריה.
ממליצהה…