סיכום קורס מדיניות ציבורית

תקציר העבודה

הסיכום מפורט, קריא ומסודר הכולל הגדרות מדויקות ולאחריהן סיכום של מה שנלמד בקורס.