ספורט וחברה - בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע , ,
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 95
שנת הגשה 2021
מספר מילים 753
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

ספורט וחברה – ממ"ן 12
שאלה 1
קיים קשר בין הספורט לניצול כלכלי חברתי אשר מתבטא בעיקר בחלוקה מעמדית, אתנית ומגדרית.
מתוך הפעילות המונעת בספורט כמו: הישגיות ותחרותיות.
ספורט הוא "אופיום להמונים", כלומר הוא מכשיר ………………
שאלה 2
אנשי תאוריית הקונפליקט מסבירים, כי התפשטות ענפי הספורט הרבים מהעולם המערבי לשאר העולם היא בשל אימפריאליזם תרבותי אשר מוגדר כתהליך של השפעת השתלטות תרבותית בפני עצמה ממדינות המערב (מדינה שלטת חזקה) אל שאר העולם. לציין כי הדבר יכול להתקיים גם ללא מסגרת של שליטה בפועל ורק בעזרת שליטה כלכלית, בתור מעצמה כלכלית כמו אמריקה דרך ……….