סקירת ספרות - רפורמות בחינוך בישראל

תקציר העבודה

מערכת החינוך בישראל נמצאת בתהליך שינוי מתמיד מבחינה ארגונית, חברתית ורעיונית על מנת לשפר ולנסות לייעל את מערכת החינוך. לעיתים השינויים מגורמים פנימיים שהינם בעלי סיכויי הצלחה גבוהים יותר, ולפעמים מגורמים חיצוניים בעיקר ציבוריים וממלכתיים שעלולים להיכשל. הסיבות לכישלון רפורמות בחינוך הן חוסר יציבות פוליטית בעקבות חילופי שלטון תכופים, מבנה רופף של מערכת החינוך, חוסר תקציבים ליישום הרפורמות וגם עוצמתם הרבה של שני ארגוני המורים.