עבודה סמינריונית בקורס תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 92
שנת הגשה 2020
מספר מילים 9747
מספר מקורות 46

תקציר העבודה

תוכן העניינים
תקציר…………………………………………………………………………………………………………
1. סקירה ספרותית…………………………………………………………………………………………
1.1.הגדרת ADHD……………………………………………………………………………….
1.2. מאפייני ילדים עם ADHD כגורמים לקשיים בתפקוד החברתי……………………
1.2.1 דימוי עצמי, יכולת הסתגלות ותפיסת איכות החיים…………………….
1.2.2 בעיות רגשיות והתנהגותיות…………………………………………………..
1.2.3 בעיות למידה……………………………………………………………………..
1.3. תפקוד חברתי מהו?………………………………………………………………………….
1.3.1 תיאורית יחסי האובייקט……………………………………………………….
1.3.2 הגישה הקוגניטיבית……………………………………………………………..
1.3.3 TOM- Theory Of Mind………………………………………………………
1.3.4 מודל ה- DIR ………………………………………………………………………
1.4 תפקוד חברתי של ילדים עם ADHD……………………………………………………..
1.5 הגורמים המשפיעים על תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD……………………..
2. דיון………………………………………………………………………………………………………………
3. סיכום…………………………………………………………………………………………………………..
4. ביבליוגרפיה
ADHD היא הפרעה התפתחותית הנובעת מבעיות נוירולוגיות. זהו מצב כרוני הנמשך לבגרות וכולל צירוף בעיות, כקושי להתמיד בתשומת לב, תנועתיות- יתר והתנהגות אימפולסיבית. טיפול תרופתי בשילוב עם התערבות התנהגותית עשויים לסייע להתמודד עם בעיות אלו ולפתח אסטרטגיות התמודדות לחיים.
שאלות המחקר:
1. מה מאפיין את תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD ?
2. מה הגורמים המשפיעים על תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD?
3. מה הקשר בין תפקוד חברתי בכלל ושל ילדים עם ADHD בפרט ליכולת אינטראקטיבית בין-
אישית וכיצד קשר זה מתפתח?