עבודה פרה סמינריונית בנושא - הצעת מחקר בנושא מידת האפקטיביות של מערכת ההדרכה המקוונת, אשר מצויה באפליקציה הסלולרית של חברת טלאול כמערכת מידע תחרותית - אסטרטגית שם הקורס – מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות מספר קורס 10596 האם מערכת הלמידה המקוונת המצויה באפליקציה משיגה תוצאות טובות יותר או פחות מההוראה הפרונטלית?

תקציר העבודה

עבודה פרה סמינריונית בנושא
הצעת מחקר בנושא מידת האפקטיביות של מערכת ההדרכה המקוונת, אשר מצויה באפליקציה הסלולרית של חברת טלאול כמערכת מידע תחרותית – אסטרטגית

מוגש על ידי – ססס ססס מספר תעודת זהות – XXX
שם הקורס – מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות מספר קורס 10596
תאריך

תוכן עניינים

1. מבוא
1
2. סקירת ספרות
2
2.1 מאמר מספר 1
2
2.1.1 רשומה ביבליוגרפית
2
2.1.2 תקציר המאמר
2
2.1.3 מודל מחקרי
3
2.1.4 שאלת מחקר, השערות ומשתני מחקר
3
2.1.5 שיטת מחקר
3
2.1.6 ממצאי מחקר
3
2.1.7 תרומת המחקר לעבודה
3
2.2 מאמר מספר 2
4
2.2.1 רשומה ביבליוגרפית
4
2.2.2 תקציר המאמר
4
2.2.3 מודל מחקרי
4
2.2.4 שאלת מחקר, השערות ומשתני מחקר
4
2.2.5 שיטת מחקר
5
2.2.6 ממצאי מחקר
5
2.2.7 תרומת המחקר לעבודה
5
2.3 מאמר מספר 3
5
2.3.1 רשומה ביבליוגרפית
5
2.3.2 תקציר המאמר
5
2.3.3 מודל מחקרי
6
2.3.4 שאלת מחקר, השערות ומשתני מחקר
6
2.3.5 שיטת מחקר
6
2.3.6 ממצאי מחקר
6
2.3.7 תרומת המחקר לעבודה
7
3. תכנון המחקר
8
3.1 תכנון המחקר והשערת המחקר
8
3.2 משתני המחקר
8
3.2.1 משתנה בלתי תלוי
8
3.2.2 משתנה תלוי
8
3.3 שיטת מחקר
8
4. סיכום
9
5. רשימת מקורות
10
נספחים

1. מבוא
עבודה זו תציג סוגיה אחת מני רבות מתחום מערכת מידע תחרותית אסטרטגית – מערכת למידה מקוונת בה נעשה שימוש במסגרת האפליקציה של חברת טלאול. החברה מספקת שירותי מיקור חוץ ומיקור פנים של מוקדים טלפונים למגוון חברות פרטיות, רשויות מקומיות ומשרדים ממשלתיים. השירות ניתן בפריסה ארצית. במסגרת זו, מועסקים אלפי עובדים ב-16 אתרים ברחבי הארץ, מקרית שמונה ועד אילת תוך שימוש בטכנולוגיה עדכנית ומתקדמת. חברת טלאול מבצעת העסקה מרחוק של עובדים רבים, בעיקר בהשפעת הסגרים שבאו לידי ביטוי במהלך מגפת הקורונה. מאחר ומוקדי החברה נדרשו להמשיך את פעילותם וכן, העובדים נדרשו לשמור על כשירות הידע שברשותם ולהתעדכן על נהלים, נכתבו מערכת למידה מקוונים שהועלו במסגרת האפליקציה של החברה.
האפליקציה של טלאול מזכירה במבנה שלה אפליקציה סלולרית של רשת חברתית. ניתן לזהות ארבעה אזורים באפליקציה – פרופיל המשתמש ; מרכז התראות – מציג את מספר ההתראות החדשות אליהן המשתמש עדיין לא נחשף ; תכנים – מחולק לקטגוריות כגון תוכנית עובד מביא חבר, מיומנות – קטגוריה המאפשרת התקשרות העובד עם משאבי אנוש, הטבות רווחה ותוכנית שילוב עובדים בעלי מוגבלויות, קטגוריית פיתוח ארגוני וכן, אזור אישי מוקדים, אשר כולל מצגות אינפורמטיביות ואינטראקטיביות, בסופן מבחן ידע על הנלמד במצגת ; וכן, פיד, בו גורמים מורשים מפרסים הודעות, סרטונים, פעילויות חברה ועוד. ביכולתם של עובדי החברה להגיב בלייק ובתגובה מילולית לפרסומים אלו וישנו עידוד לכך.
מבחינת משאבי אנוש, המבנה הארגוני של חברת טלאול הנו מורכב לתפעול. הנהלת החברה, כולל מחלקת משאבי אנוש וההדרכה, ממוקמת בראשון לציון. עיקר השירות אותו החברה מספקת ללקוחותיה מבוסס על הון אנושי המתפרס ברחבי מדינת ישראל. כלים וירטואלים, כדוגמת האפליקציה, מאפשרים את ניהול יעיל של כח האדם הממוקם בפריסה רחבה. מגפת הקורונה היוותה אתגר לניהול כח האדם בפריסה כזו רחבה. רוב העובדים עברו לעבודה מהבית, לא מעט נאלצו לשהות בבידוד או חלו בקורונה. מחלקת ההדרכה המצויה באחריות משאבי אנוש נדרשים לשמור על כשירותם של העובדים גם כשהם עובדים מהבית ולספק מענה מיידי לצרכי העובד והחברה. לפיכך, ישנה חשיבות רבה לבחינת יעילותה של מערכת הלמידה מרחוק המצויה באפליקציה ותרומתה האסטרטגית לחברה ולעובדיה.
במסגרת זו נסקרו שלושה מחקרים עדכניים העוסקים בתחום הלמידה המקוונת ותרומתה לעוברים את ההכשרה ולארגון עצמו. בנוסף, הפרק השלישי יציג את הצעת המחקר שמטרתה לבחון האם מערכת הלמידה המקוונת המצויה באפליקציה משיגה תוצאות טובות יותר או פחות מההוראה הפרונטלית?