השפעת הפרסום במדיה החברתית על המודעות למותג

תקציר העבודה

עבודת פרה סמינריון בנושא

השפעת הפרסום במדיה החברתית על המודעות למותג

במסגרת הקורס ניהול הפרסום שמספרו10344

תוכן עניינים

1. מבוא
1
2. מודעות צרכנית למותג
2
3. השפעת פרסום של מותג על המודעות למותג
3
4. פרסום במדיה החברתית
4
5. השפעת פרסום המותג ברשתות חברתיות על מודעות הצרכנים למותג המפורסם
7
6. דיון ומסקנות
9
7. מקורות
10

1. מבוא
עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום הפרסום הדיגיטלי – השפעת פרסום במדיה החברתית על המודעות למותג. מיתוג המוצר הנו חיוני לאור הסביבה התחרותית הקיימת, מאחר והוא נועד להטמיע את המותג בתודעה הצרכנית כמוצר מועדף. המודעות למותג מורכבת מזיהוי המותג וזכירה. המודעות משפיעה על כוונת הרכישה של הצרכן. המודעות למותג מושפעת מרכיבים כגון שם המותג וסלוגן (Bilgin, 2018 ; Mehedy & Sadiq, 2020).
מדיה חברתית הנה כלי מדיה המונים המאפשר פעילות גומלין, שיתוף פעולה או שיתוף תוכן בין משתמשים. המדיה החברתית משמשת הנה אחת מערוצי התקשורת העיקריים המשמשים כיום לפעילות השיווקית. פעילות פרסומית מעלה את המותג למודעות הצרכנית באופן המועיל למותג, מאחר וצרכנים נוטים לרכוש מוצרים המצויים במודעותם. פעילות זו מובילה לעלייה בכוונות הצרכן לרכוש את המותג. צרכנים משקפים את הרגלי הצריכה שלהם ואת העדפותיהם באמצעות המדיה החברתית. מדובר בכלי המאפשר הזדמנויות לפעולות שיווקיות כגון הפצת מידע על מוצרים ומותגים וחיזוק הקשר בין החברה והצרכנים (Bilgin, 2018 ; Chen, & Lin, 2021 ; Mehedy & Sadiq, 2020).
לפיכך, במסגרת זו, עולה השאלה האם הפרסום במדיה החברתית מעלה את מודעות הצרכנים למותג? ניתן לשער, כי פרסום המותג במדיה החברתית עשוי להעלות את המודעות הצרכנית למותג המפורסם. מסקירת הספרות עולה, כי שיווק מקוון באמצעות מדיה חברתית מאפשר לעסקים להפיץ מוצרים ומותגים באופן משתלם כלכלית ובתפוצה רחבה. המדיה החברתית מאפשרת לחברה להגדיל את היקף המסר הפרסומי והחזרה עליו. כתוצאה מכך, המודעות הצרכנית למוצרים עולה, דבר המוביל לשיפור כוונת הרכישה של המותג ועוד. קרי פעילויות שיווק במדיה החברתית מאפשרים לעסקים להעלות את רמת החשיפה של המוצר לצרכנים, לספק מידע על המוצר ולהציג מבצעים בתפוצה רחבה ובעלות אופטימלית. מאחר והנאמנות למותג מושפעת ממודעות למותג ומהתדמית שלו, קיימת חשיבות לנוכחות ברשתות חברתיות מבחינת הסברה ללקוחות, היכרות עם המותג ומודעות אליו (Bilgin, 2018 ; Chen, & Lin, 2021).