ערביי ישראל כאיום בטחוני

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 85
שנת הגשה 2017
מספר מילים 7354
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

עבודה זו אשר תעסוק בנושא הביטחון ובערביי ישראל החיים במדינה , ותראה כיצד אותם ערבים ישראלים מהווים איום בטחוני כלפיה. אנו עדים לתופעה שבשנים האחרונות ישנה עלייה בפעילות חבלנית בקרב ערביי ישראל כלפי המדינה בעקבות חוסר הזדהותם עם מדינת ישראל, דבר היוצר איום אסטרטגי כלפיה. לא רק שהזדהותם של ערביי ישראל כלפי מדינת ישראל פוחת, ישנה עלייה בהזדהות של המיעוט הערבי שחי במדינה לאחיהם הפלשתינאים, ועם ארגוני הטרור שלהם. סוגיית הביטחון תמיד הייתה בראש סדר עדיפויות של מדינת ישראל. ארגוני הטרור רואים בערבי הישראלי כפוטנציאל שניתן לפנות אליו ושאיתו ערבי ישתף פעולה ויביא עמו עוד פעילים כמוהו לביצוע פעולות נגד מדינת ישראל. במדינת ישראל קיימים ערים מעורבות כמו יפו, רמלה ולוד. בערים הללו מתגוררים ערבים ישראלים שמעורבים בפעילות חבלנית כלפי המדינה , אותם ערבים ישראלים מבצעים בעיקר פעולות ריגול ואיסוף מידע עבור גורמים עוינים, המבקשים לפגוע בישראל ותושביה היהודים.
שאלת המחקר שבחרתי לעסוק בה היא: האם או כיצד מהווים ערביי ישראל איום ביטחוני למדינה?
השערת המחקר: ככל שזיקתם של ערביי ישראל לאחיהם הפלשתינאים גוברת כך קיצוניותם כלפי המדינה גודלת.
בעבודה זו בחרתי לעסוק בשלושה פרקים שינסו לענות על שאלת המחקר שלי. לאחר קריאת ספרות רבה הקשורה לנושא הבנתי שיש שני צדדים לנושא זה. אם ניקח את הצד הפוליטי הימני של הציבור אז אותו ציבור יגיד שאותם ערבים מסכנים ביטחונית את המדינה, ומהווים סיכון לחיי האזרחים היהודים החיים בה. לעומת זאת ישנו את הצד השמאלי שיטען שאותם ערביי ישראל אינם מהווים איום בטחוני למדינה, שיש לאפשר להם שוויון זכויות ולשלב אותם בחברה הישראלית בלי חשש לאיום מצידם. בעבודה זו עסקתי בשלושה פרקים: פרק ראשון עוסק בתביעת השיבה איך אותם החזרת שטחים לאותם ערבים הנקראים עקורים אשר תובעים מהמדינה להחזיר להם שטחים שבעבר היו שייכים להם ,וכיום המדינה טוענת שהם שלה. כיצד פעולה זו תהווה סכנה לביטחון המדינה. פרק שני העוסק בנושא ההסתננות יראה כיצד אותם חדירות לשטחה של המדינה פגעו בה ביטחונית ובחיי התושבים וכיצד המדינה נלחמה נגד אותם מסתננים. פרק שלישי ואחרון יעסוק בנושא המודיעין כיצד מערך המודיעין הוקם, ואיתו התפתח מעמד הסייענים. פרק זה יסביר מיהו אותו סייען וכיצד הוא תרם לשמור על ביטחונה של המדינה, כיצד המדינה טיפלה באותם סייענים? מה גרם להם לרצות לשתף פעולה עם גורמי הביטחון כאשר הם היו נגד המדינה, ושאותו שיתוף פעולה יפגע באחיהם ובמשפחתם.
כמו כן עבודה זו תציג ראיון עם תושב רהט ערבי ישראלי שישב בכלא הישראלי בצעירותו על אלימות נגד יהודים. אותו תושב רהט כיום עובד עם יהודים, ויסביר את התהפוכות שקראו לו מה הוא מרגיש כיום כלפי היהודים והאם מרגיש עצמו שייך למדינה ,ובכל מה שקשור לנושא הזדהות עם הפלשתינאים, ועל המצב הביטחוני בארץ. בעבודה זו השתמשתי בספרים, ואתרי אינטרנט שעזרו להבין את הנושא יותר לעומק וללמוד עליו תובנות חדשות.