פסיכולוגיה חברתית - ממ''ן 11 - קורס 10104

תקציר העבודה

1. "הסכמה מתוך ידיעה" מבטאת את הידע של משתתפי מחקר על מטרת המחקר.
א. האם הטעון נכון או לא נכון?
ב. נמקו את תשובתכם.

תשובה: "הסכמה מתוך ידיעה" אינה מבטאת את הידע של משתתפי המחקר על מטרת המחקר, היא אכן מדברת על כך ש(…)

2. הציגו דוגמה מקורית של התנהגות מחיי היומיום שמעוררות את סקרנותכם והייתם רוצים לחקור. איזה מערך מחקר יתאים לדעתכם, ומדוע?

תשובה: דוגמה להתנהגות אנושית שהייתי מעוניין לחקור היא הטענה שבני אדם חשים שהזמן "חולף" מהר יותר, בזמן (…)
מערך המחקר שיתאים לסוג מחקר שכזה הוא מחקר ניסויי (…)

3. א. הדגימו סכמה כלשהי שיש לכם.
על הדוגמה להיות ספציפית וקונקרטית שחשבתם עליה בעצמכם ומעידה על חשיבה מקורית
ב. האם הסכימה שהדגמתם נגישה לכם באופן זמני או באופן כרוני? הסבירו.

תשובה: א. סכמה הינה אחת הדוגמאות לחשיבה אוטומטית, היא מבטאת סוג של תבנית מנטלית שעל פיה אנו מארגנים (…)
ב. הסכמה שהצגתי היא סכמה שנגישה לי באופן כרוני, משום שהשמיעה המוזיקלית "טבועה" בי באופן (…)

4. א. מהו ייחוס לטובת העצמי?
ב. מה הקשר בין ייחוס לטובת העצמי לבין הערכה עצמית?

תשובה: א. "ייחוס לטובת העצמי" היא אחת הדוגמאות ל-"הטיה לטובת העצמי" ומתארת מצב, בו בני האדם, נוטים (…)
ב. "ייחוס לטובת העצמי" וההערכה עצמית שלובים יחד, משום שבזכות אותו ייחוס שבני האדם מבצעים לעצמם (…)