פרה סמינריון : הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי

תקציר העבודה

פרו סמינריון בנושא –
הדין הרצוי והדין המצוי בנוגע לעבירת אינוס גבר בהתאם לשיטת המשפט בישראל – משפט משווה עם הדין הקנדי

שם הקורס: ח
מספר הקורס:
שם המרצה:
מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:
תאריך עברי / תאריך לועזי

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1.1 אלימות ואלימות מינית כנגד גברים
1.1.1 אלימות ואלימות מינית – הגדרה
1.1.2 אלימות מינית כלפי גברים – סטטיסטיקה והשפעות נפשיות
2
2
3
1.2 אלימות מינית כלפי גברים בהתאם לשיטת המשפט בישראל
4

1.2.1 עבירת אינוס לשיטת המשפט בישראל
4

1.2.2 אונס לעומת מעשה סדום על פי החוק הישראלי
5
פרק 2 –עבירת אינוס – משפט משווה : שיטת המשפט בקנדה
7
פרק 3 – דיון ומסקנות
8
סיכום
10
מקורות
11

תקציר
כל החבר'ה הביעו צער שכל הסיפור שהסתבך
וחרטה וכל החרא אז למה הם לא מפסיקים לחייך
כי השופט הקל את העונש כי לא צעקת ולא היית בתולה
החוק היבש לא נרטב אף פעם
אפילו לא מדמעה של ילדה (כל החבר'ה, יהלי סובול)

עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום עבירות המין מההיבט המשפטי – מהו הדין הרצוי והדין המצוי בהתאם לשיטת המשפט הישראלי בנוגע לאינוס גבר? במסגרת זו, אבחן את שיטת המשפט בישראל, תוך התמקדות בעבירות אונס ותקיפה מינית כנגד גברים ונשים כקורבנות העבירה, תוך השוואה לשיטת המשפט הקנדית.
תחילה, אגדיר את האלימות והאלימות מינית כנגד גברים כתופעה חברתית וכן, אציג את הסטטיסטיקה וההשלכות של תקיפה מינית על גברים כקורבן. בנוסף, אבחן את עבירות האונס והתקיפה המינית כנגד גברים כקורבן בהתאם לשיטת המשפט הישראלי רואה את האונס ואת התקיפה המינית. בהמשך, אבחן את החוק הקנדי בנוגע לעבירות תקיפה מינית כנגד גברים בקנדה. לצערי, לאור האופי המצומצם של העבודה, לא אוכל לעסוק בסוגיה בהרחבה.