קורס 20490 כימיה כללית ב בדוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 96
שנת הגשה 2015
מספר מילים 1510

תקציר העבודה

ממן 12 בקורס 20490 כימיה כללית ב באוניברסיטה הפתוחה
ציון 96 הערות בדוקות באדום

עבודה ברמה גבוהה מאוד!