שחיקת אחיות במחלקת קורונה

תקציר העבודה

העבודה מכילה:
1. מבוא
2. סקירה ספרותית
2.1. בריאות גופנית נפגעת
2.2 השפעות פסיכולוגיות
2.3 צמצום משאבים אישיים
2.4 סקירות עבודות מחקר
2.5 סיבתיות
2.6 סיכום
3. ביבליוגרפיה
לכל העבודות בשחיקה בעבודה