תשובות לשאלון בחינת גמר בקורס מוסר ועסקים שמספרו 10523 דן בנושאים שנלמדו בקורס

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 7088
מספר מקורות 18

תקציר העבודה

תשובות לשאלון בחינת גמר בקורס מוסר ועסקים שמספרו 10523 דן בנושאים שנלמדו בקורס ונידונו עליהם בכתבות מהשנה האחרונה – ניצול של חברה המנצלת חולשה של החוק כתחליף מוסר, חולשה של הסביבה החברתית, של תוכניות אכיפה, ההבדלים בין חשיבה מוסרית לעומת חשיבה מוסדית כפי שמוצג בתאור מקרה, דוגמא ליישום של קוד אותנטי, הציווי המוחלט של קאנט (על שני נוסחיו), גישת הצדק כהוגנות, וכן עקרון המידות הטובות, המודל הקלאסי של הממשל התאגידי ומודל בעלי עניין – בליווי מקרי בוחן מהעיתונות העדכנית. בין היתר יהיה דיון ביחסי העבודה של חברת וולט עם שליחיה והאופן בו היא פוגעת בזכויותיהם, דיון מוסרי במקרה של הטרדה מינית של עובדת על ידי מנהל והאחריות של החברה, אפליית נשים בשכר במגזר הציבורי, הרמת מסך במקרה של פשיטת רגל ואי תשלום שכר לעובדים וכן, חילוקי דעות בין בעלי מניות המיעוט ובעל השליטה בחברה והמנכ"ל בנוגע להעלאת שכר המנכל בעקבות שיפור רווחיותה של החברה
העבודה כוללת 18 מקורות, מתוכן, 5 מקורות למקרי בוחן ו-13 מקורות אקדמיים – ציון 95