טיפול דיאדי באמנות כפרקטיקה שמסייעת לשיפור איכות החיים אצל ילדים שחוו טראומה

תקציר העבודה

בעשור האחרון חל זינוק במספר נפגעי הטראומה בישראל. רבים מנפגעים אלו הנם ילדים החיים בדרום הארץ דבר המתגלם בפניות רבות לקווי מצוקה וסיוע. מציאות זו דורשת התייחסות מיוחדת והיערכות מתאימה עבור הרווחה הנפשית של ילדים והוריהם, ובראש ובראשונה, בהבנת מערכי הטיפול המתאימים עבורם.
שאלת המחקר של עבודה זו הנה כיצד טיפול דיאדי באמצעות אומנות מסייע בשיפור איכות החיים של ילדים שחוו טראומה?
במטרה לענות על שאלת המחקר נבחרה מתודולוגיה של מחקר ארכיוני מתוך מאגרי המידע האקדמאיים הקיימים בתחום הפסיכולוגיה והטיפול. הדגימה עבור המחקר הארכיוני, שעיקרו סקירה ספרותית אינטגרטיבית ומעמיקה, הייתה מכוונת והתמקדה בשלושת מוקדי שאלת המחקר: טיפול באמנות; טיפול דיאדי; טראומה אצל ילדים.
דגימת המאמרים והמחקרים הנה מן השנים 2010-2021. טווח זה מייצג מחד את המחקרים העדכניים והחדשניים בתחום ומכאן, שמירה על שיח מחקרי רלוונטי, ומאידך, תואם לציר הזמן של התדרדרות החוסן הנפשי של ילדים בישראל ועל ידי כך מאפשר מבט אקטואלי, רלוונטי ושלם בין התופעה ותקופת החקר הנדונות.
מבנה העבודה הנו בצורת משפך, קרי, מן הכללי אל הספציפי, תוך התייחסות למוקדי המחקר הבאים:
• הטיפול בטראומה.
o מהי טראומה אצל ילדים.
o שיטות והתערבויות אופייניות לטיפול בטראומה אצל ילדים.
o טיפול בטראומה בילדים בישראל.
• הטיפול באמנות
o טיפול באמנות.
o טיפול באמנות בטראומה אצל ילדים.
o שיטות והתערבויות אופייניות לטיפול באמנות בטראומה אצל ילדים.
• הטיפול הדיאדי
o טיפול דיאדי.
o טיפול דיאדי באמנות.
o טיפול דיאדי באמנות אצל ילדים שחוו טראומה.
o שיטות והתערבויות אופייניות לטיפול דיאדי באמנות אצל ילדים שחוו טראומה.
בהמשך להצגת ומיפוי תכנים אלו, מציג המחקר דיון אינטגרטיבי שמטרתו לבחון את המחקרים השונים תוך השוואה בין השיטות וההתערבויות השונות לטיפול דיאדי באמנות שמטרתו שיפור איכות החיים של ילדים שחוו טראומה: מאפייניהם, יתרונותיהם, חסרונותיהם ויעילותם. בסוף העבודה, ניתן מענה על שאלת המחקר באמצעות גוף הידע הממוקד והמוכוון באופן שתורם הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה יישומית להבנה של האופנים בהם טיפול דיאדי באמנות מסייע לשיפור איכות החיים אצל ילדים שחוו טראומה.