עבודה סמינריונית בקורס ניהול איכות - סינמה סיטי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 7630
מספר מקורות 15

תקציר העבודה

עבודת גמר בקורס ניהול איכות תוכן עניינים
תקציר. 3
פרק ראשון – מבוא. 4
פרק שני – רקע עיוני 5
איכות – הגדרה. 5
הגורמים המשפיעים על האיכות: תשעת ה – M עפ"י פיינגנבאום.. 5
1 4 העקרונות של דמינג 6
גישות וכלים בניהול איכות: שמונת מדדי האיכות על פי גרווין 7
מטריצת הבגרות של קרוסבי Crosby. 7
עשרת המימדים של ברי 8
ניהול איכות כוללת – TQM.. 8
עלויות איכות. 9
תקן ISO. 9
פרק שלישי – הצגת הארגון הנבחר. 10 סינמה סיטי – רקע. 10 המבנה ארגוני של ה"סינמה סיטי". 12
ניתוח SWOT של הארגון 14
פרק רביעי – ניתוח ניהול האיכות בארגון 16
1 4 הנקודות של דמינג 16
מטריצת Crosby. 18
עלויות האיכות / אי איכות:. 21
פרק חמישי – תכנית ליישום ניהול איכות. 22
דרישות התוכנית. 22
שלבי התוכנית. 23
דרכים להתגברות על בעיות צפויות.
5 מדדי בקרה לבחינת ההצלחה. 26
כלים לבקרה. 26
פרק שישי – ניתוח ושיפור בעיית איכות. 27
הצגת הבעיה. 27
מחויבות ההנהלה לנושא האיכות. 27
פרק שבע – סיכום ומסקנות. 31
פרק שמיני – ביבליוגרפיה. 32
פרק תשיעי – נספחים. 33
נספח מספר 1: שאלון בנושא איכות השירות. 33
נספח מספר 2: תרשים מבנה הארגון 34
תקציר עבודה זו עסקה ביישום הנושאים הנלמדים בקורס ניהול איכות לגבי חברת ה"סינמה סיטי". במהלך העבודה ערכנו מספר ביקורים בחברה, קיימנו ראיונות עם סמנכ"ל החברה, חילקנו שאלונים ( נספח מספר
1 ) לעובדי החברה והתייעצויות בינינו לבין עצמנו לגבי ניתוח ניהול האיכות בארגון.
הגדרנו את בעלי העניין בחברה, השתמשנו במודלים אשר למדנו במהלך הקורס, כגון: 14
הנקודות של דמינג, מטריצת קרוסבי ועוד. בעבודה עסקנו בניתוח החברה לפי המודלים המקובלים והצענו שתי תוכניות לשיפור ניהול האיכות בחברה. תוכנית ראשונה, כללית יותר העוסקת בהטמעת תוכנית TQM והתוכנית השנייה, ממוקדת יותר עוסקת בטיפול בבעיה ספציפית של מחויבות ההנהלה לנושא האיכות בארגון. על מנת להציג טוב יותר את החברה נאלצנו להגדיר את חזון החברה: " להיות מרכז תרבות ופנאי בישראל " ויעדים אשר אותם הציבה בפניה הנהלת החברה, כגון: הגדלת כמות הצופים שמירה על לקוחות קיימים שיפור שביעות רצון הלקוחות את התוכניות בנינו על פי התכנים אשר נלמדו בקורס ניהול האיכות, מאמרים וספרים מקצועיים בנושא וניתוח עצמי של בעיות אשר עלו במהלך הדיונים.
לבסוף הפקנו מסקנות נדרשות וסיכמנו את העבודה כעבודה המייעצת לארגון ה"סינמה סיטי" לפעול בדחיפות להטמעת התוכניות הנ"ל תוך שימת דגש על בעיות העלולות להופיע במהלך ההטמעה.
פרק ראשון – מבוא
עבודה זו תעסוק בפעילותו בנושא ניהול איכות של מתחם ה"סינמה סיטי" (Cinema City), מרכז תרבות הכולל תחת קורת גג אחת בתי קולנוע משוכללים ומתקדמים, חנויות מגוונות, בתי קפה ומקומות בילוי אחרים.
המתחם הוקם בשנת 2002, בצומת גלילות, במרכז הארץ. מרבית הלקוחות של המתחם בכלל ובתי הקולנוע בפרט מגיעים מאזור המרכז: גוש דן והשרון, אך גם מאזורים מרוחקים יותר מבחינה גיאוגרפית. 22 בתי הקולנוע מציעים מגוון רחב של סרטים חדישים ובעלי טכנולוגיה מן המתקדמות בעולם בתחום הקולנוע, כמו כן מציעה המתחם פעילויות אחרות הכוללות בתי קפה, פאבים, חנויות מגוונות, לקהל הרחב, ואירועים סגורים עבור חברות שונות.
המתחם הינו ייחודי מסוגו בארץ ובעולם כולו ועומד בתחרות מתמדת מול בתי קולנוע וותיקים ומוכרים, המפוזרים בכל עריה של מדינת ישראל.
מטרת העבודה תהיה חקירת מתחם בתי הקולנוע מבחינת ניהול האיכות וניהול מתן שירות איכותי, ניתוח יעדי המתחם ואופן ניהולו. אנו נחקור את סביבתו הפנימית של הארגון ונתמקד בנושא מתן השירות ללקוח ולשם כך נשתמש במודלים שונים, כגון: מודל SWOT, מטריצת Crosby, 14 נקודות של דמינג ואחרים. לאחר הערכת סביבת הארגון וניתוח הגורמים הפנימיים המשפיעים על פעילות הארגון אנו נעלה בעיות בניהול הארגון, ננתחן ונציע פתרון לבעיה.
לאור הכרותינו עם הארגון, אנו נוסיף ונאמר כי הארגון הינו ארגון חדש ועודנו נלחם על נתח שוק בחברה הישראלית, עם זאת מתפתח ומתחדש בהתמדה. לכן יש להניח כי המבנה הארגוני שלו יעיל ויתרום לנו רבות לאחר העמקת הכרותינו עימו.