עבודת סמינריון בקורס חומרים טכניים ורפואיים - קאנאביס

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 4419
מספר מקורות 11

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תוכן עניינים. 2
תקציר. 3
מבוא. 4
פרק ראשון: קאנאביס – רקע היסטורי 5
פרק שני: מבנה הצמח. 7
מבנה הגבעול והרכבו 7
סוגי סיבים. 8
גידול הקאנאביס. 8
פרק שלישי: עיבוד הקאנאביס לייצור בד. 9
עיבוד הצמחים. 9
המשך תהליך העיבוד. 11
פרק רביעי: שימושים נוספים של קאנאביס. 17
נייר. 17
גאוטקסטיל. 18
בידוד. 18
סיבית. 18
מלט (בטון) וגבס. 19
מצע לחיות. 19
חלקי מכוניות. 20 רפואה. 21
סיכום ומסקנות. 22
הצעות להמשך מחקר. 22
ביבליוגרפיה. 23
מאמרים מקצועיים. 23
אתרי אינטרנט. 23
תקציר עבודה זו עוסקת בעיקר בשימוש בקאנאביס תעשייתי לייצור מוצרי טקסטיל. לאחר סקירה לגבי רקע והיסטוריה של צמח הקאנאביס, הסבר על מבנה, אופן גידולו ותכונותיו העיקריות, מוצגים התהליכים לעיבוד הסיבים אשר כוללים הסבר מפורט לגבי כל תהליך: השרייה, ניפוט, ניפוץ, ציוף, מזירה וטוויה.
בהמשך מוצגים מספר שימושים נוספים של סיבי קאנאביס בתעשיות מגוונות: נייר, רפואה, בנייה ועוד.
רב החומר התיאורטי, אשר באה לידי ביטוי בעבודה, רובו ככולו לקוח ממאמרים מקצועיים המפורטים ברשימה הביבליוגרפית ומאתרי אינטרנט מקצועיים ונגישים לכל המתעניין בנושא לעומק. את סיכום העבודה ניתן למצוא בפרק האחרון המציג סיכום ומסקנות אשר עוסקות בעיקר בעתיד תעשיית הקאנאביס בעולם, בכדאיות ייצור מוצרים מסיבי צמח הקאנאביס. המסקנות המתקבלות אינן חד משמעותיות ורצוי להעמיק עוד יותר את המחקר ואת פיתוחן של טכנולוגיות אשר יאפשר ייצור כדאי יותר ויגרום לרווח גם ליצרנים וגם ללקוחות  בשווקים המתאימים.
מבוא
בעבודה זו נסקרו מאמרים מקצועיים רבים העוסקים בקאנאביס סטיבה ל. (Cannabis Sativa L.) על מנת להבין טוב יותר את מהות הצמח עצמו, את הרקע ההיסטורי שלו, אופן הגידול והעיבוד וכמובן את אופן השימוש בו בתעשיות שונות ומגוונות הנמצאות בסביבת האדם.
הנושא נבחר לאחר התעניינות רבה בתופעת המוצרים הטבעיים החוזרים ומופיעים בכל תחומי החיים. חלק ניכר ממוצרים אלה עשויים סיבים ורבים מסיבים אלה מקורם בצמח הקאנאביס. צמח אשר נודע בתכונותיו האיכותיות והשימושיות עוד מימי קדם.
עיקר החומר ניתן היה למצוא בסקירת מאמרים מקצועיים ואתרי אינטרנט מקצועיים העוסקים בקאנאביס תעשייתי. רוב המאמרים שייכים לאגודות של מגדלי הצמח, יצרנים של מוצרי קאנאביס ומדענים העובדים בשיתוף עם משרדי חקלאות של מספר מדינות עולם, בעיקר באירופה ואמריקה צפונית.
בעבודה יובא הסבר למבנה הצמח ותכונותיו העיקריות לאחר סקירת הרקע אשר הביא לתנופה מחודשת בשיתוף צמח הקאנאביס בתעשיות שונות ומגוונות.
העבודה תתמקד בשימוש בסיבי הקאנאביס בתעשיית הטקסטיל, תעשייה רחבת היקף ומשמעותית ביותר בתחום הקאנאביס. התחום יכלול תהליכי גידול של הצמח, עיבודו לרמת הסיב והפיכתו לבד.
כמו כן תעסוק העבודה בפירוט מגוון רחב של שימושים נוספים של סיבי הצמח בתחומי חיים שונים כמו נייר, בנייה ורפואה.
העבודה לא תעסוק בכל שימוש בלתי חוקי של צמח הקאנאביס תוך ידיעה והבנה כי שימוש בצמח בצורת סם הינו מסוכן לבריאות המשתמש והסובבים אותו. כמו כן אין בכוונת העבודה לתרום לשימוש בצמח כסם אלא להראות שימושים נוספים בצמח זה היכולים לשפר את איכות החיים ולתרום רבות לשיפור איכות הסביבה בכדור הארץ.