10759 אינטליגנציה רגשית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 746

תקציר העבודה

קורס- 10759 אינטליגנציה רגשית

ממן 11:
שאלה 1 :
א. המקורות האקדמיים:
1. התפתחות זרם הפסיכולוגיה החיובית במחקר ביקורת שהחל להישמע ע”י סליגמן והתפתחות הזרם ההומניסטי בפסיכולוגיה הפנו את תשומת הלב לכך שהמחקר בפסיכולוגיה עד אותו שלב שם דגש רק על הלא נורמאלי, הפתולוגי, החולשה של האדם והקשיים שבהם הוא נתקל במהלך חייו, ובעצם קיימת התעלמות במחקר משאלות העוסקות בחוזק, בגורמים המסייעים להסתגלות טובה והצלחה, מימוש עצמי ותפקוד אופטימלי. הדגש על מאפיינים אינדיבידואליים חיוביים, ניסיון חיובי ומוסדות חברתיים חיוביים וכן על שיטת מחקר מדעית קרוב לתחומים שבהם עוסק המחקר על אינטליגנציה רגשית, ולכן התפתחות המחקר האקדמי של הפסיכולוגיה החיובית היא אחד המקורות לעליית המושג אינטליגנציה רגשית.
.2שינוי ביחסי רגש- קוגניציה בעבר היחס לרגש היה שלילי, הרגש נתפס כמשבש את הפעילות הקוגניטיבית, מנוגד לה