אפיון ראשוני למערכת ניהול משאבי אנוש בחברת אל-אופ

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2003
מספר מילים 6467

תקציר העבודה

מסמך ייזום
4 . בעיות במערכת הקיימת.. 4
היעדים הכלליים של הארגון 10
1 .2 מבנה ארגוני 11
תאור תפקידים.. 12
מנהל משאבי אנוש.. 12
כפופים: פקידות כוח אדם ,מנהל רישום זמנים ועובדת רווחה. 12
כפיפות: מנהל משאבי אנוש. 12
תאור התפקיד: 12
·          בחינת התאמת עובדים חדשים (ראיון). 12
·          איוש תפקידים בהתאם לכישורי העובד והחלטת המנהל. 12
מנהל מדור שכר. 13
כפופים: מנהלי חשבונות. 13
כפיפות: מנהל משאבי אנוש. 13
תאור התפקיד: 13
·          פיקוח על דוחו"ת  אש"ל והוצאות נוספות לעובד. 13
מנהל הדרכה.. 13
כפופים: אין. 13
כפיפות: מנהל משאבי אנוש. 13
תאור התפקיד: 13
·          הכנת תוכניות הדרכה ומעקב על ביצוען. 13
·          מתן דיווח תקופתי למנהל משאבי אנוש על תוצאות ההדרכה והמלצות להמשך. 13
עקרונות התפעול. 13
3 .   עובד חברה זכאי להירשם כחבר בקרן השתלמות ע"פ דרוגו. 13
4 .   כל עובדי החברה מבוטחים במוסד לביטוח לאומי תמורת ניכוי 13
1 .3 סביבת המערכת.. 14
1 .  מכסת שעות העבודה הרגילות לעובד הנה 42.5  שעות בשבוע, 14
8 .5 שעות נטו ליום. 14
2 . המשתמשים.. 16
לקוח/מומחה היישום/משתמש עיקרי 16
1 1.2 רשימת דוחו"ת.. 29
התהליך/פעילות. 46
נספח ב' – מילון פריטי מידע (שדות) משוערים.. 51
נספח ג' – מילון מונחים.. 51
הגדרת המשימה:
רקע כללי:חברת אל-אופ מקבוצת אלביט  היא חברה בינלאומית העוסקת בייצור ופיתוח מערכות אלקטרו אופטיות .
החברה מתמקדת ביצירת פתרונות אופטימליים לתעשיות הבטחוניות.
מצב מיחשוב נוכחי:בחברה קיימת רשת אינטראנט המשמשת כמערכת קשר מרכזית לכל צורכי התקשורת וקבלתמסירת נתונים.
לכל עובד קיים מחשב אישי המחובר לרשת בעמדת עבודתו.
קיימת חוות שרתים במיקום מרכזי המתוחזקת ע"י אנשי  מקצוע שונים לחומרהתכנה.
תאור המשימה הנדרשת:
המערכת הנידונה מיועדת למחלקת משאבי אנוש.
מבנה היחידה:מנהל משאבי אנוש אליו כפופים, מנהל כח אדם, מנהל מדור שכר ומנהל ההדרכות.
אל מנהל כח האדם כפופים:פקידות כח אדם, מנהל רישום זמנים ועובדת רווחה.
אל מנהל מדור שכר כפופים מנהלי חשבונות.
יחידה זו עוסקת במצבת כח אדם, קליטת עובדים, הסכמי שכר, רווחה ואיוש תפקידים.
מעקב נוכחות והכנת תלושי משכורת, הכנת תכנית הדרכות ומעקב על ביצוען.
הבעיות הנגרמות לארגון כתוצאה מאי קיומה של מערכת המספקת נתונים בזמן אמת תוך מתן התראות הן:
–         בקרה לקויה על מעקב תנועות עובדים.
–         פגיעה במתן השירות לעובד.
–         הפסד כספי כתוצאה מאי יכולת ניתוח השפעות רוחב של תוספת שכר לעובד. –         עבירה פלילית כתוצאה מחוסר יכולת מעקב במתן הדרכות חובה ע"פ חוק.
המשתמשים במערכת החדשה לניהול משאבי אנוש:
      – מנכ"ל החברה.
      – מנהל הכספים.
  – אנשי מחלקת משאבי אנוש.
  – ועד עובדים.
       – עובדי החברה יעדים ומטרות המערכת:
 יעדים:
על המערכת לספק נתונים בנושא:
– רשימת עובדים – הסכמי שכר.
– קליטת עובדים.
– איוש תפקידים.
– הדרכות.
– רווחה מטרות:
על המערכת לאפשר נגישות תוך מתן התראות רלוונטיות בנושאים המפורטים להלן:
– מצבת כוח אדם : קוד עובד, שם, ת.ז, גיל/תאריך לידה, תואר, תפקיד.
– טבלאות שכר : מועד פתיחת הסכם שכר, תחום שכר מינימום ומקסימום לכל דרגה/תפקיד.
– נוכחות עובדים : ימי חופשה, מחלה, מועד כניסה/יציאה שעות נוספות.
– הדרכות: מעקב אחר קבלת הדרכות חובה (בטיחות , חומ"ס וכו'), ציון עובר/לא עובר. מעקב אחר הדרכות מקצועיות.
–         רווחה : לידה,מוות, תאונת עבודה, פרישה לגמלאות, פעיליות חברתיות לעובד וכו'.
אילוצים:
אילוץ זמן: אין כרגע,יבדק בהמשך.
אילוץ כ"א: אין בשלב זה.
אילוץ תקציב:לא ידוע בשלב זה.
טכנולוגיות:
–         לכל עובד מחשב אישי.
–         מדפסות – מדפסות רשת בעמדות מרכזיות, מדפסות הזרקת דיו אישיות לחלק מהאנשים (תלוי בתפקיד).
עלויות:
לא ידועות בשלב זה.
.