עבודת מחקר בנושא:הקשר בין המודעות למחלת האיידס לבין השימוש באמצעי מניעה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 2640
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תקציר מנהלים.. 4
מילון מונחים ומושגים. 10 בחירת המחקר. 12
מבוא. 14
מטרות המחקר. 18
שאלות והשערות המחקר. 20 שיטות לביצוע המחקר. 22
כלי המחקר והמשתנים. 24
מהלך המחקר.
5 ממצאים. 27
עיבוד הנתונים.. 35
מסקנות. 47
המלצות. 49
סיכום. 51
ביבליוגרפיה. 52
תקציר מנהלים בשנת 1979- פרצה מחלת האיידס, במשך השנים גבר מספר החולים במחלה.
נקודת המוצא שלנו הייתה שמידת השימוש באמצעי מניעה היא נמוכה והסיבה העיקרית לכך היא שיווק ופרסום לקוי. ידוע שהגברת השימוש באמצעי מניעה תקטין את מספר הנדבקים מדי שנה .
יש קשר בין שימוש באמצעי מניעה לבין הסברה / גיל / מין .  את התשובות לשאלות אלה ננסה למיין ולאפיין במהלך המחקר על ידי מספר משתנים תלויים ובלתי תלויים. לצורך המחקר נבדקו
3 00 צעירים בין הגילאים 16-28 באזור המרכז .
המחקר נעשה באמצעות שאלון מובנה וחלוקת הנשאלים  על פי מין / גיל / חבר קבוע או לא . כשדה המחקר שימשו מוקדי ציבור, מכללות , אקדמיות ובתי קולנוע .   בניתוח השאלונים אותרו מספר גורמים העשויים להשפיע שימוש באמצעי מניעה:
1.      מין –  ישנם הבדלים בתפיסות לגבי  התעקשות בשימוש באמצעי מניעה בקרב נשים וגברים .
2.      גיל –  הערכת הסיכונים משתנה בהתאם לגיל הנתון , לכן ישנם שינויים בשימוש באמצעי מניעה .
3.      השפעת ההסברה –  ההסברה מהווה  חלק נכבד מהסיבות לשימוש באמצעי מניעה .
4 .      רמת הידע – מידת הידע שנרכשת בידי האדם מקנה הבנה גדולה יותר כלפי                משמעויות והכרח השימוש באמצעי מניעה .  המחקר התבסס על מספר השערות שאותן בדקנו באמצעות השאלון. השערות המחקר
1 .      נשים מתעקשות יותר מגברים על השימוש באמצעי מניעה.
2.       בגיל מבוגר יותר השימוש באמצעי מניעה נפוץ יותר.
3.       ככל שההסברה מסיבית יותר כך השימוש נפוץ יותר.
4.       ההסברה בישראל בימים אלו אינה אגרסיבית מספיק ולכן לא  מגשימה את יעודה.
5.       מודעות למחלה גורמת לשימוש באמצעי מניעה     נמצא כי:
·        קיים קשר בין המינים לבין השימוש באמצעי מניעה  .
·        קיים קשר בין הגילאים לבין שימוש באמצעי מניעה .
·        קיים קשר בין ההסברה לבין השימוש באמצעי מניעה .
·        קיים קשר בין המודעות בקרב הציבור לבין השימוש באמצעי מניעה .