אקסס- מפעל מתכת (בסיסי נתונים)

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2004

תקציר העבודה

מערכת ב ACCESS לניהול מפעל מתכת