התעללות בקשישים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 5892
מספר מקורות 46

תקציר העבודה

התעללות בקשישים מבוא
     בעבודה זו נתאר את סוגיית ההתעללות בקשישים, מאפייני הבעיה והיקפה, נתייחס לצורכי האנוש, להשלכות השונות במילוי תפקידו של העו"ס בהתייחס אליה ונדון בדילמות ערכיות שעשוי העו"ס להיתקל בהם במילוי תפקידיו. נתייחס במיוחד לתופעת התעללות בקשישים בארץ.
     המשפחה כמוסד חברתי, שבניו אלימים זה כלפי זה, זוהי תופעה חברתית חדשה יחסית בתרבות המערבית. חלפו כשלושים שנה מאז הפרסומים הראשונים על אלימות נגד ילדים, והנה התגלתה בעיה משפחתית נוספת – התעללות בקשישים (רונן ונייקרוג, 1993).
     עם העלייה בתוחלת החיים בישראל, חלה עלייה משמעותית בגודל האוכלוסייה הנמצאת בסיכון להתעללות. זאת כתוצאה מתלותם של הקשישים בזולת, עקב ריבוי מחלות ומוגבלויות. אותם קשישים זקוקים לסיוע מתמיד, הניתן לרוב ע"י בני-משפחתם (פז-קינן, 2001). הקשישים נתפסים כקורבנות תלויים וחסרי אונים.
     ההתעללות בזקנים הינו תחום ידע ומחקר שהחל להתפתח בצורה משמעותית רק בשני העשורים האחרונים ומוגדר באופן רחב יותר ע"י הדסן (Hudsun, 1989) כהתנהגות הרסנית ופוגעת המכוונת כלפי הזקן ומתרחשת בהקשר של יחסי אמון. התרחשות זו מתרחשת בעקביות ובעוצמה כזו הפוגעת פיזית ו/או פסיכולוגית, חברתית וכלכלית, גורמת לסבל בלתי נחוץ של פגיעה, כאב, אובדן או דיכוי זכויות ופוגעת באיכות חייו של הזקן.       תופעה ההתעללות בקשישים בארץ קיבלה הכרה כבעיה חברתית בסוף שנות השמונים, עם התיקון לחוק העונשין, פגיעה בחסרי ישע 1989 (כרם, 1995), בעקבות תופעת ההתעללות בנשים ובילדים. שכיחות ההתעללות בקשישים לפי לבנשטיין ורון (2000) היא כ- 0.5% על-פי דיווח שירותי הרווחה. יש להניח כי במציאות המספרים גבוהים בהרבה. ברוב המקרים המטפלים העיקריים בזקנים הם הילדים או בני זוג (Lewonstein, 1995). תוכן עניינים:
מבוא. 1
סקירה ספרותית. 1
אפיוני האוכלוסייה הקשישה המועדת להתעללות בישראל. 1
התעללות מהי?. 2
המצב הבלתי רצוי – "תופעת ההתעללות בקשישים" – מאפייניו והיקפו 3
התעללות בקשישים תוך התייחסות להגדרת הבעיה החברתית. 4
התעללות בקשישים תוך התייחסות לצורכי אנוש.. 6
ההשלכות השונות במילוי תפקידו של העובד הסוציאלי 7
תפקידו של העובד הסוציאלי ברמת המאקרו 7
תפקידו של העובד הסוציאלי ברמת המיקרו 9
הדילמות הערכיות שעשוי להיתקל בהם העו"ס במילוי תפקידיו 11
דוגמא להתערבות של העו"סים, מתוך ראיון עם ראש מדור קשישים במחלקת רווחה בחיפה. 13
סיכום.. 14
רשימה ביבליוגרפית. 15