אידיאולוגיה של מאקרנקו.מאקרנקו בין חשובי המחנכים הרוסים אחרי מאפכה הקים בברית המועצות לשעכר מושב פושעים צעירים שהיו בה מאפיינים דמוקרטים.לצד המאבק על הקמת המדינה הסוציאליסטית יצירת האדם החדש בחברה הסוציאליסטית היתה השפעה גדולה על חינוך הקיבוצי בארץ.

מוסד לימוד
מקצוע
שנת הגשה 2009
מספר מילים 2359
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

בס"ד מבוא: הסוציאליזם – שהוגדר כדאגה להפחתת אי שוויון בהזדמנויות ובחלוקת המשאבים, כאמונה שהמדינה חייבת לדאוג לרווחתם של בני המדינה.הסוציאליזם הוא גם חתירה, ע"י בניית חברה צודקת, לעצב אדם שנטיותיו האלטרואיסטיות והחברתיות תהיינה מפותחות יותר, בתקווה להפוך את מסכת היחסים בחברה לתרבות ואנושיות יותר,ע"י מזעור המניעים למאבקים בין הבריות. שורשיו של סוציאליזם עתיק זה ניתן למצוא בתולדות התנגדותם של פשוטי העם בתקופה העתיקה לעושק. ניסוחיו הברורים הראשוניים הופיעו לאחר המהפכה התעשייתית בכתבי "סוציאליסטים האוטופיסטים" ולאחר מכן בכתביו של מארקס. השפעתו של זרם זה על החינוך הן ברורות מאוד. שאיפתו של הסוציאליזם לעצב אדם חדש התבטאו באופן ברור במערכת החינוך של מדינות ותנועות סוציאליסטיות, והוא התבטא גם במדיניות האינטגראציה שאפיינה את מערכת החינוך של מדינות הרווחה במערב החל משנות ה60 בחינוך הרדיקלי. ניתן למצוא כמה וכמה אנשי חינוך שפעלו ברוח הסוציאליזם, חלקם הגדול פעלו בתוך מדינות סוציאליסטיות. הבולט שבהן הוא מאקארנקו שהקים בברית המועצות שלאחר המהפכה מושב פושעים צעירים שהיו בה מאפיינים דמוקרטיים. לצד המאבק על הקמת המדינה הסוציאליסטית ויצירת האדם החדש בן החברה הסוציאליסטית הייתה השפעה גדולה על חינוך הקיבוצי בארץ. מאקארנקו נמנה בין חשובי המחנכים הרוסים אחרי המהפכה ובין הדמויות החינוכיות המעניינות ורבות השפעה בתולדות חינוך החברתי בעולם. יש עניין רב בהשקפתו החינוכית של מאקארנקו הסותרות הרבה מעקרונות החינוך המערבי המודרני ומעמידות בפנינו טיפוס חדש של חינוך, נוקשה, נועז, יותר בנוי על יסודות שונות מהמקובלים בחברתו.
1.      –
שם  הקורס:אידיאולוגיה,פוליטיקה וחינוך                                                                                                                               אידיאולוגיה של מאקארנקו