העבודה בוחנת את הקשר בין גילוי עריות בילדות והתפקוד הזוגי, ההריון, הלידה והאמהות בבגרות

תקציר העבודה

ילדות אמורה להיות מתוקה מלאה רוך, אור, מוגנת ותמימה. לצערנו תופעת ההטרדה מינית של ילדים הינה תופעה החוצה גבולות, היא נוגעת לכל שכבות האוכלוסייה בסביבה דתית כחילונית, עשירה כענייה וכמוהן גם עבריני מין בעלי העדפות מיניות אלו ואחרות.
תקיפה מינית של ילדים יכולה להתרחש בתוך המשפחה על-ידי אחד ההורים, הורה חורג, אחים ואחיות ויכולה להתרחש מחוץ למעגל המשפחתי – שכן, חבר משפחה /קרוב משפחה, מורה, שמרטף ואף זר (רימרמן, 1986). למרות שהטרדה, פגיעה מינית יכולה להתרחש בכל גיל, הילדים החשופים לפגיעה והתעללות מינית הם לרוב ילדים שעדין לא גיבשו את ה"אני" שלהם. המגע המיני בדרך כלל חוזר על עצמו לתקופה מסוימת ואף לשנים עד שהדבר מתגלה ( הרמן, 1994).
הורים מחנכים את הילדים לכבד ולציית למבוגרים ולכן נכנעת הילדה מרצון לדרישת הדמות המבוגרת והמוכרת וחוששת לערער את סמכות המבוגר. יחד עם זאת הפחד הממשי של הקטינה מפני נקמה וחוסר האונים גורמים לשתיקה שכתוצאה מכך ההתעללות נמשכת (ברעם, 1985; לוי, 1996).
הקטגוריות החופפות להתעללות מינית אותם אציין בעבודתי הם, אונס, הטרדה מינית בילדים וגילוי עריות. מבלי להמעיט בהשלכות הקיימות על הנפגעת בקטגוריה הראשונה והשנייה, גילוי עריות היא החמורה ביותר. גילוי עריות מפר את הטאבו המשפחתי, עלול לערער את קשרי המשפחה למשך דורות והמחסומים לחשיפת גילוי העריות מתחזקים בשל הסודיות האופפת את המתרחש בבית. מקום שאמור להיות בטוח הופך להפקר, אנשים שעליהם הילדה אמורה לסמוך, בוגדים בה. גילוי עריות נמשך לאורך זמן רב ולכן השפעותיו הן מהחמורות ביותר והשלכותיו מלוות את הנפגעת לאורך זמן (לוי, 1996). בעבודתי אבחן את המושגים של אונס, התעללות מינית בכלל וגילוי עריות בפרט. אסקר את מבנה המשפחה, אופי התוקף, הנתקפת והאם.
העלה את סוגיית הטראומה הנגרמת לבנות עקב  גילוי עריות.
 בעבודתי זו אתמקד בהשלכות והסימפטומים של גילוי עריות, שאלו הגורמים המרכזיים לפסיכופתולוגיה קשה כמו: מחלות נפש, הפרעות האישיות, התמכרות לסמים ולאלכוהול, בריחות מהבית בגיל ההתבגרות, והתנהגות מינית מופקרת, התדרדרות לעבריינות וזנות, הפרעות אכילה ועוד.
כפי שהזכרתי, ההשלכות וההשפעות של גילוי עריות הן מהחמורים ביותר ולכן בעבודה זו אתמקד בהשלכות המיידיות (מוגדרים בתקופה של התרחשות המקרה) ומנגנוני ההסתגלות, בהשלכות לטווח הקצר, ובמיוחד לטווח הארוך.
השפעת גילוי עריות על הזוגיות,  על היריון ולידה שאמורים להיות פרק ב' של הנפגעת , בו הנפגעת אמורה לפתוח דף חדש, עולים ומציפים הזיכרונות את הטראומה מעמקי נשמתה, מחזירים אותה אל סיוט ילדותה, וההשלכות של הטראומה מועברות במודע או שלא במודע כלפי הילוד החדש. וכן נראה כיצד השורדת מתמודדת עם עברה בעת האמהות והאם וכיצד יש לכך השפעות על ילדיה .
בעקבות עבודתי זו למדתי , כי תופעת גילוי עריות שכיחה יותר משהחברה מוכנה להכיר ולהודות בה. אנחנו יכולים לבחור להתייחס לתופעה ממרחק, להשקיף עליה מעמדה בטוחה של בלתי נפגעים, אנחנו יכולים לחוש חמלה, סקרנות, גועל או אדישות. אנחנו יכולים  להאמין לקורבן או שלא להאמין, הבחירה בידנו.
זאת, בניגוד לקורבן שנבגדה ונוצלה על ידי אדם קרוב אליה, שאמור היה בעצם להגן עליה. לה אין מרחב בחירה, להרגיש, להגיב, להתנגד ולהתלונן. גם כשהתופת הפיזית מסתיימת היא ממשיכה לרדוף אותה ולהכותה מבפנים, אין לה מפלט לא בילדותה ולא בבגרותה, אפילו שנים רבות לאחר הפגיעה. יש בכוחו של טיפול נפשי לתת רווחה נפשית ותודעתית המאפשרת לשורדת לעצב את עולמה הפנימי, לתת בידה כלים להתמודדות אך לחלוטין לא למחוק את עברה הסבוך.
ככל שקראתי יותר סיפורים, עדויות, פורומים ובלוגים באינטרנט, נחשפתי למימדי התופעה ולנזקים של התעללות מינית לצורותיה השונות. המשימה לכתוב על הנושא הייתה כמעט בלתי אפשרית, אין מילים לתאר את גודל הזוועה, ברוב המקרים המילים שאני מנסה לתת מגמדות, ממזערות, עושות טריוויאליזציה  של הזוועה!!! בעבודתי זו ככל ששמעתי יותר, קראתי יותר , הבנתי עד כמה התופעה רחבה, עד כמה אין מודעות חברתית לנושא, ועד כמה זה יכול לזעזע .
השלכותיה ארוכות הטווח אינן ניתנות לריפוי מוחלט. ההשלכות חמורות כל כך, שהן שזורות לאורך חייהן של השורדות ואינם מרפות בשום שלב בחייהן. גם היום שקיימת מודעות גבוהה יותר לנושא גילוי עריות, עדיין קיים עיכוב הגילוי.
הנזק של גילוי עריות הוא בבחינת ההתנסות האנושית האכזרית והקשה ביותר, בגידה שגורמת להרס רגשי ומעוות את נפשן שכמעט איננה ניתנת לשינוי, והדהודיה נמשכים גם בבגרותם של הקורבנות, ואותותיה ניכרים בתחומים רבים של חייהן.
בעבודה הוגדר בקצרה מהם אונס, התעללות מינית בילדים ומהו גילוי עריות , כאשר גילוי עריות בעל השפעה חמורה יותר בקורבנות.  הוצגו מנגנוני ההסתגלות בזמן ההתעללות והקשר ההדוק של גילוי העריות עם הסודיות וחוסר השליטה של הילדה . סקרתי את ההשלכות לטווח הקצר ולטווח הארוך, ואת השפעות הנפשיות והפסיכולוגיות של טראומת גילוי עריות.
חשוב לציין כי לא כל הסימפטומים מופיעים אצל כל שורדת, כל אחת מגיבה באופן שונה, כל קורבן מפתחת את הסתגלויות שונות ומנגנוני ההגנה שונים על מנת לשרוד, ולכל אחת דרך התמודדות שונה ואחרת. ניתן לומר כי קיים מכנה משותף לרוב השורדות שרבות סובלות מנזק נרחב לזהותם ולתחושת ההערכה העצמית שלהן, לתחושת השליטה הנדרשת בחייהן, הבושה והקושי הרב ביכולת ההשלמה, וכתוצאה מטראומת הבגידה הן חוות חוסר אמון מוכלל כלפי אחרים ולפעמים אף כלפי עצמן.
 הנזקים שנגרמו לשורדת בילדותה משפיעים גם בבגרותה, בזוגיות ובהקמת משפחה.
חלקן נשארות רווקות לאורך חייהן, רבות מהן גרושות ויש כאלה שלא מעוניינות בילדים בכלל.  תגובותיה וחרדותיה מושפעים מהעבר ומשפיעים על העתיד, מצב שכאשר הוא איננו מטופל, וללא תמיכה יגרור בעיות נפשיות ו/או חברתיות גם כלפי הדור הבא. לעומתן, ישנן שורדות שלידת תינוקן פותח בפניהן צוהר של הזדמנות לחיים חדשים, הן לומדות לקבל את גופן ולהעריך את יכולתן. זכות זו העניקה להן תחושה של יכולת לאהוב, לתת. הן יבינו את השינוי שחל בהן ובחייהן, ויבינו שבזכות הריונן יש להן יותר אפשרויות ומשאבים להתמודד עם עברן, הן מזהות דפוסי התנהגות של הרס עצמי וכך הן יכולות לבחור את דרכי ההתמודדות החדשות ולוותר על אלה שכבר אינן משרתות אותה. בעבודה זו נתקלתי בקושי רב לגבי איתור מחקרים ומאמרים בכל הנוגע להשפעות של גילוי עריות על השורדת כאם. רוב המחקרים מתמקדים על הנזק וההשפעות המידיות ולטווח הרחוק אך אין נגיעה ספציפית לגבי אמהות שורדות. השערתי היא כי רבות מהשורדות אשר פתחו פרק ב' בחייהן מעדיפות להמשיך ולשתוק וכי הן אינן מעוניינות לחטט שוב בפצעיהן. הן מעדיפות להתמקד בהווה ולא בעבר הן מהחשש להיחשף לסביבה והן מהחשש  שלא יעמדו נפשית מול טראומת הילדות.
לאור עבודתי זו ולאור הממצאים אני מבינה את החשיבות הרבה שיש בגילוי פתיחות והבנה כלפי הקורבנות, יש  להשתמש באמצעי התקשורת הממלאת תפקיד חשוב בהעלאת המודעות החברתית לעוול המתרחש בחברה, והיא משפיעה על דרך התייחסותה של החברה למעשים אלו. ברצוני להדגיש כי על אף שגילוי העריות זוכה כיום ליותר התייחסות , עדיין הוא נושא עימו את העוצמה הרגשית, האמביוולנטיות, העמימות והעיוותים אשר נולדו כתוצאה משתיקה והשתקה חברתית. כאשר המודעות הציבורית תגדל ותגלה הבנה ותמיכה, הקורבנות ירגישו כי הן תוכלנה לגלות את סודן ללא חשש וללא פחד, אני מאמינה כי החשיפה תהייה קלה יותר, יפחתו המקרים של גילוי עריות או אז יאזרו אומץ הקורבנות להפסיק את ההתעללות ובכך לצמצם את הנזק הפיזי והנפשי לאורך שנים רבות ואף לדורות הבאים. רק כאשר החברה תפנים כי התוצאות ההרסניות של גילוי עריות הוא איננו אישי לקורבן בלבד, אלה בעיה חברתית שהאוכלוסייה סובלת ממנה, רק אז נפעל למען צמצום התופעה ונרוויח בעתיד חברה טובה ובריאה יותר.
תוכן עניינים
מבוא -…3
פרק 1- הגדרות של התעללות מינית –4
1 .1                   אונס -.
4-6
1 .2                   הטרדה מינית של ילדים –6-7
1 .3                   גילוי עריות –…7-9
פרק 2- המשפחה -10
2 .1                  מאפייני המשפחה –
10
2 .2                  מאפייני בדמויות המעורבות ..11-14
פרק 3- השלכות מיידיות, קצרות טווח וארוכות טווח 15
                 3.1          מנגנוני הסתגלות ..15-17
                 3.2           השלכות לטווח קצר –..18-20                  3.3          השלכות לטווח ארוך .21
              3.3.1          הפרעה פוסט טראומטית, PTSD –…21
              3.3.2          הפרעה פוסט טראומטית מורכבת C.PTSD –..22
              3.3.3          הפרעות באישיות 23-26
פרק 4- השפעות על זוגיות, הריון, לידה והנקה -..27
4 .1                 השפעות על הזוגיות –…27-29
4 .2                  סוגיות הקשורות בצרכים של שורדות בנוגע להריון ולידה -30-32
4 .3                  תחושת הסכנה עקב עוררות הזיכרונות והתקדמות הלידה -32-33
4 .4                  השורדת כאם -.34-37
סיכום .38-39
ביבליוגרפיה -..40-42