תנועות מחאה ויכולתן להשפיע על השיח התקשורתי. מועצת ישע והמתנחלים כתנועת מחאה ישראלית.

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 8590
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

תוכן עניינים

1 .
מבוא – עמוד 2

2 .
רקע — עמוד 3

3 .
סקירת בסיסי תיאורטי — עמודים 4-8

4 .
מתודולוגיה — עמוד 9
5.
ממצאים – עמודים 10-13

6 .
דיון – עמודים 14-16
7.
סיכום ומסקנות — עמוד 17

8 . ביבליוגרפיה –עמודים
1 8-19
9.
נספחים לכלי התקשורת השפעה רבה בנושאים חברתיים- פוליטיים ונודעת להם חשיבות רבה בסיכוייהן של תנועות חברתיות לזכות בהכרה וכן לזכות בלגיטימציה של תביעותיהן, במיוחד משום שבמרבית המקרים אין התביעות הללו עולות בקנה אחד עם תפיסותיו של הממסד הפוליטי.
הקונפליקט שיידון בחיבור זה, בין מועצת יש"ע כתנועה חברתית לבין הממסד הפוליטי בראשות שרון לגבי תוכנית ההתנתקות, איננו דבר חדש שהתעורר עם ההחלטה על ההתנתקות ובעקבותיה המשאל בליכוד. קונפליקט זה קורע את העם לשני חלקים והוא איננו מסוגל להכריע בדבר כבר עשרות שנים. מועצת ישע (= המתנחלים) איננה תנועה חברתית קטנה ושולית. עם השנים היא גדלה למימדים אדירים והפכה למייצגת לא רק של ציבור המתנחלים כי אם גם למייצגת אחוז נכבד מהדעות של תושבי המדינה, שתומכים במתנחלים מבחינה עקרונית אך לא פועלים בקרבה. לשני הצדדים בקונפליקט, רצון לזכות בהכרה מצד התקשורת וכן רצון שהמסר שלהם, אותו הם ממסגרים לכדי פריים, יקבל בה ביטוי.
חיבור זה ידון בשאלה, האם מועצת יש"ע כתנועה חברתית ניצחה במאבק על השיח התקשורתי.
כלומר, האם זכתה הן בהכרה והן בקידום המשמעות שלה לאירועים. המחקר יענה על שאלה זו תוך בחינה כמותית ואיכותנית של עמודי החדשות בעיתונים "מעריב" ו"הארץ" בתקופת ההתנתקות.
סיכום ומסקנות חיבור זה עסק במאבק על התקשורת בין מועצת יש"ע כתנועה חברתית, לבין הממסד בראשות שרון, בנוגע לתוכנית ההתנתקות.
שאלת המחקר שנבדקה, בשני עיתונים "הארץ" ו"מעריב", הייתה, האם מועצת ישע ניצחה במאבק בתקשורת.
נמצא כי מועצת יש"ע = המתנחלים, כתנועה חברתית הצליחה להיכנס לזירה התקשורתית ולזכות למוביליות ותיקוף. קולותיה אמנם היוו כמחצית מהקולות הממסדיים בעד ההתנתקות, אך היא קיבלה מקום נכבד ואף גדול יותר מאשר לו זכו הקולות האופוזיציוניים הפנים ממסדיים והנושאים החשובים האחרים שעל סדר היום בנוגע להתנתקות. מועצת יש"ע נלחמה היטב בקרב על סדר היום בתקשורת אך לא "הביסה" את שרון לגמרי מטבע יחסי הכוחות שבין תנועה חברתית לממסד. חשוב לציין כי המתנחלים זכו לבמה זו ללא שימוש באלימות אלא כמתמודדים שווי משקל במאבק. זאת ועוד, המתנחלים גם זכו לסיקור אוהד ולקידום הפריים שלהם, במידה לה זכה ראש הממשלה ותוכניתו ואף מעט יותר. המאבק על לגיטימיות פוליטית היה מאוד צמוד בין שרון למתנחלים וניתן לומר שהמתנחלים אולי לא ניצחו בצורה חד משמעית בקרב על התקשורת אלא הצליחו להוות יריב בעל קנה מידה כשל שרון ואף לזכות למעט יותר אהדה מאשר הוא זכה לה. הדבר בהחלט יכול להיחשב מנקודת מבטה של התנועה כהישג מרשים ביותר. זאת, בעיקר לאור העובדה כי במדינה כשלנו הממסד יכול לעשות כמעט כל שרוצה בחסות התירוץ "ביטחון". כאן באה לידי ביטוי החשיבות של החיבור, בכך שמציג נקודת מבט אופטימית על כך שהאזרחים בישראל מצליחים לקרוא תיגר על אופי הסדר החברתי פוליטי הקיים וכי שינוי חברתי אכן אפשרי.