פרויקט גמר במערכות מידע (תעו"נ) - חברת ניהול נכסים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 41065
מספר מקורות 10

תקציר העבודה

תוכן עניינים מבוא.. 11
תקציר מנהלים.. 12
1 . חברת א.ב. עומר. 12
2 . תיאור המצב הקיים.. 12
2 .1  תהליכים תפעוליים במערכת הקיימת.. 12
3 . הנמקת המשימה.. 12
3 .1 בעיות ומגבלות במצב הקיים.. 12
3 .1.1 כללי 12
3 .1.2 בעיות הקשורות לתהליכים בארגון 12
3 .2 מטרות ארגוניות שהמערכת נועדה להשיג. 13
4 .  תיחום המערכת העתידית- תהליכים תפעוליים ומשתמשים.. 13
5. שינויים תהליכיים שבוצעו במערכת החדשה.. 14
6 . ניתוח חלופות.. 14
6 .1  בחירת חלופה.. 15
6 .2 תיאור המערכות הנבחרות.. 15
6 .3 תועלות לחברה.. 15
7. שיטת ההטמעה של המערכת המוצעת בחברת א.ב.עומר. 15
פרק ראשון – סקירה ספרותית.. 16
1 . מערכות מידע מוכללות.. 16
1 .1 מערכת.. 16
1 .2 מערכת מידע. 17
1 .3 מערכת מידע ממוחשבת.. 17
1 .4  מערכת מידע בארגון 20
1 .5  ההתפתחות הטכנולוגית והשפעתה על ניהול ארגונים.. 23
1 .6  מחזור החיים של מערכת מידע ממוחשבת.. 24
1 .6.1
השלבים.. 24
1 .6.2בעיות בפיתוחה של מערכת מידע.
5
1 .6.3  היבטים ניהולים של תהליך פיתוח ויישום מערכת מידע ממוחשבת.. 26
1 .6.4פעילויות בשלבי מחזור החיים.. 26
1 .7 מדוע נכשלות מערכות מידע. 28
2 .  ERP.. 29
2 .1 כללי 29
2 .2 פתרונות נפוצים המסופקים על ידי מערכות ERP.. 30
2 .2.1 כמה מן הגורמים הרבים למעבר ושימוש של ארגונים במערכות ERP.. 32
2 .3 למה כדאי ליישם מערכת ERP?. 32
2 .4  דגשים נוספים בעיצוב תפיסת ה – ERP.. 34
2 .5 התפתחות מערכות ה- ERP.. 35
2 .6 סקירה קצרה של החברות המובילות.. 36
2 .7 המהפכה בתחום מערכות המידע. 37
2 .8 מבדקי קבלה למערכת ERP.. 39
2 .9 יישום ERP בארגונים קטנים.. 41
ERP 2.10 – כן?, לא?, למה כן?, למה לא?. 44
2 .11
כחול-לבן או חו"ל?. 46
2 .12 בעיות במערכת ERP.. 46
2 .13 בחירת המערכת.. 48
2 .14 גישות ליישום מערכת.. 49
2 .15 עתיד מערכות ERP.. 50
3 . מתוך תקנון "האגודה לתרבות הדיור". 51
3 .1 הגדרות.. 51
פרק שני – ייזום.. 55
1 . החברה.. 55
1 .1 פרופיל החברה.. 55
1 .2 "חפציבה". 55
1 .3 המחלקות בחברה.. 56
2 . תיחום והגדרת הבעיה.. 57
2 .1 אופי המערכת הקיימת.. 57
2 .2  אפיון הצורך במערכת החדשה.. 57
2 .3 בעיות עיקריות במערכת הקיימת.. 58
2 .4 מטרות המערכת החדשה.. 58
2 .5 בעיות שמערכת עתידית עשויה ליצור. 59
3 . גבולות המערכת.. 60
3 .1 גבולות פיסיים.. 60
3 .2 הגבולות הלוגיים.. 60
3 .3  ישויות פנימיות במערכת- משתמשים.. 61
3 .4 ישויות חיצוניות במערכת.. 61
4 . ניתוח ראשוני של הפרויקט.. 61
4 .1 רמת מורכבות.. 61
4 .2 הערכת עוצמות השינויים הארגוניים.. 62
4 .3  ניתוח סיכונים.. 62
5. אילוצים.. 64
5.1 אילוצי כוח אדם.. 64
5.2 אילוצים טכנולוגיים.. 64
5.3 אילוצי תקציב. 64
5.4 אילוצים ארגוניים.. 64
6 . יוזם הפרויקט.. 65
7. משך הפרויקט.. 65
8 . צוות ניהול הפרויקט.. 65
9. הערכת ראשונית של לו"ז ותקציב. 65
9.1 הערכת לוח זמנים.. 65
9.2 הערכת תקציב. 66
1 0.
אבני דרך מהותיות בפרויקט.. 66
1 1. שיטות המחקר. 66
פרק שלישי – חקר מצב קיים.. 69
1 . הגדרת הארגון 69
1 .1 פרופיל החברה.. 69
1 .2 תהליכים עסקיים.. 69
1 .3 מבנה ארגוני 70
2 .  סביבה עסקית.. 71
2 .1 ניתוח SWOT. 71
2 .2 מתחרים.. 72
2 .3  גורמים חיצוניים אחרים המשפיעים על עבודת א.ב.
עומר. 75
2 .3.1
"האגודה לתרבות הדיור". 75
3 .  הון אנושי 76
3 .1 גורמי פנים.. 76
3 .2 גורמי חוץ. 78
4 .  סביבת המערכת.. 79
4 .1 תהליכים עסקיים/ נהלים פנימיים וחיצוניים.. 79
4 .1.1 נהלים פנימיים: 79
4 .1.2 נהלים פנימיים בעקבות תהליך האפיון של המערכת החדשה.. 79
4 .1.3 נהלים חיצוניים.. 79
4 .2 תהליכים תפעוליים.. 80
4 .3 שיוך בעלי תפקידים לתהליכים ותתי תהליכים.. 82
4 .4 אופן העבודה/ עקרונות התפעול. 83
5. תיחום מערכת המידע והגדרתה.. 85
5.1 מטרת מערכת המידע. 85
5.2 גבולות מערכת המידע. 86
5.3 צווארי בקבוק אינפורמטיביים.. 87
5.4 מוקדי קבלת החלטות.. 87
5.5
טכנולוגיה.. 88
6 . ניתוח המידע. 88
6 .1
התהליכים התפעוליים – תרשימי זרימת מידע. 88
6 .2 תרשימי DFD.. 100
6 .3 רשימת קלטים, פלטים ומאגרים במערכת הקיימת.. 111
6 .3.1 רשימת הקלטים במערכת.. 111
6 .3.2
מאגרים ידניים.. 113
6 .3.3 רשימת פלטים במערכת.. 114
7. הערכת המערכת הקיימת.. 117
7.1 בעיות במערכת הקיימת.. 117
7.1.1 בעיות בתיאום.. 117
7.1.2 בעיות טכנולוגיות.. 117
7.1.3 בעיות בתהליך: 117
7.2 פעולות שיש לנקוט למניעת סיכונים.. 118
7.3 נקודות חזקות של המערכת הנוכחית.. 119
פרק רביעי – חקר ישימות.. 120
1 . הצורך והרעיון במערכת החדשה.. 120
1 .1 כללי 120
1 .2 מטרות ויעדי המערכת.. 120
1 .2.1 מטרות המערכת.. 120
1 .2.2 מטרתה העיקרית של המערכת החדשה.. 121
1 .2.3 יעדים ומדדי ביצוע. 122
1 .3 תיחום המערכת.. 124
2 . ניתוח דרישות.. 1
5
2 .1  דרישות מהמערכת החדשה.. 1
5
2 .1.1  משימות נדרשות.. 1
5
2 .1.2
עקרונות בסיסיים לניהול. 1
5
2 .2  דגשים טכנולוגים.. 127
3 . מפרט דרישות.. 128
3 .1 תהליכי עבודה מרכזיים במערכת החדשה.. 128
3 .2 תיאור התהליכים המרכזיים במערכת החדשה.. 129
3 .2.1 ניהול האחזקה.. 129
3 .2.2 ניהול משאבים.. 134
3 .2.3 שיווק ומכירות.. 139
3 .2.4 הנהלת חשבונות.. 141
3 .2.5 הפקת דו"חות.. 146
3 .3 זרימת המידע במערכת החדשה.. 147
3 .3.1 כללי 147
3 .3.2 אתחול בסיסי 148
3 .3.3  היבט כולל על המערכת- תרשימי DFD מערכת חדשה.. 149
3 .3.4 רשימת קלטים, פלטים ומאגרים במערכת הקיימת.. 161
4 . תיאור הדרישות.. 170
4 .1 דרישות כלליות.. 170
4 .2 דרישות למודול ניהול אחזקה.. 171
4 .2.1 ניהול תקלות.. 171
4 .2.4 ניהול אחזקה שוטפת ומונעת.. 172
4 .3 דרישות למודול ניהול משאבים.. 172
4 .3.1  ניהול לקוחות.. 172
4 .3.2 ניהול ספקים וקבלני משנה.. 173
4 .3.3  ניהול פריטים ומחירונים.. 173
4 .3.4  ניהול עובדים.. 174
4 .4  דרישות למודול שיווק ומכירות.. 174
4 .4.1  ניהול לקוחות פוטנציאליים.. 174
4 .5 דרישות למודול ניהול חשבונות.. 176
4 .5.1 ניהול תקציב. 176
4 .5.2 הפקת מסמכים.. 176
4 .5.3 ניהול תשלומים ותקבולים.. 177
4 .5.4 ניהול גביה.. 177
4 .6 דרישות לדו"חות.. 178
5. ניתוח חלופות ובחירת החלופה על פי מודל דלפי 179
5.1 תיאור הפתרונות החלופיים.. 179
5.1.1 המשך עבודה עם המערכות הקיימות בארגון 179
5.1.2 פיתוח עצמי 180 5.1.3 רכישת תוכנת מדף "זיו נכסים והשכרה"  של חברת זיו מערכות.. 181
5.1.4 רכישת תוכנת לניהול אחזקה "עוצמה 10". 185
5.1.5 רכישת תוכנת מדף לניהול בקרה ושליטה של נכסים מחברת "Bricsnet". 189
5.1.6 רכישת תוכנת מדף "קוד בינה" ו "BENEFIT" של חברת מיניסופט. 193
5.1.7 סיכום עלויות.. 195
5.2 מטריצת דלפי לבחירת החלופה הטובה ביותר. 196
5.3 החלופה הנבחרת וניתוח הפתרון הנבחר. 203
5.3.1 בחירת תוכנה.. 203
פרק חמישי – תיאור המערכות הנבחרות.. 205
1 . פרופיל חברה.. 205
1 .1 כללי 205
1 .2 תחומי פעילות.. 205
1 .3 לקוחות החברה.. 207
2 . "זיו נכסים והשכרה" מערכת לניהול נכסים והשכרה.. 207
2 .1 כללי 207
2 .2 תאור כללי של המודולים במערכת.. 208
2 .2.1
נתונים בסיסיים.. 208
2 .2.2 ניהול מלאי נכסים להשכרה.. 208
2 .2.3
לקוחות פוטנציאליים.. 209
2 .2.4
דיירים וחוזים.. 209
2 .2.5 טיפול בחיובים.. 209
2 .2.6 דיווח תקבולים.. 210
2 .2.7
הודעות לדיירים ומוסדות.. 210
2 .2.8 ניהול עלויות.. 210
2 .2.9 אחזקת מבנים וציוד. 210
2 .2.10  דוחות.. 211
2 .2.11
קישור להנהלת חשבונות.. 211
3 .
"זיו אחזקה" מערכת לניהול עבודות אחזקה.. 211
3 .1
"זיו אחזקה" כוללת את המרכיבים הבאים: 211
3 .2 תאור כללי של המודולים במערכת: 212
3 .2.1  נתונים בסיסיים.. 212
3 .2.2 מוקד תקלות וניהול אחזקה שוטפת. 212
3 .2.3 אחזקה מתוכננת.. 213
3 .2.4 אחזקת ציוד ומערכות.. 213
3 .2.5 ניהול ומעקב תקציבי 213
3 .2.6
מכרזים וחוזים.. 214
3 .2.7 ניהול רכש ומחסן 214
3 .2.8 ניהול עובדים.. 214
3 .2.9 דוחות.. 215
פרק שישי – הטמעה והדרכה.. 216
1 . שינוי ארגוני 216
1 .1 משמעות המעבר לשימוש במערכת כלל ארגונית.. 216
1 .2 שינוי וחידוש בארגונים.. 216
1 .3 התנגדות לשינויים – סיבות ותוצאות.. 217
1 .4 מנגנוני התמודדות.. 217
2 . שיטת ההטמעה של המערכת המוצעת בחברת א.ב.עומר. 218
3 . תהליך היישום, ההטמעה וההדרכה.. 219
3 .1  שלב א' – בניית סביבת המערכת.. 219
3 .2 שלב ב'- אפיון מפורט של המערכת.. 219
3 .3 שלב ג' – בדיקה ומבחני הקבלה.. 219
3 .4 שלב ד' – הסבת הנתונים.. 220
3 .5 שלב ה' – תוכנית ההדרכה.. 220
3 .5.1 הדרכה בארגון – כללי 220
3 .5.2 תהליך ההדרכה.. 222
סיכום, המלצות ומסקנות.. 2
5
1 . סיכום.. 2
5
2 . מסקנות והמלצות.. 2
5
3 . המלצות לחברה מעבר לרכישת מערכת.. 227
ביבליוגרפיה.. 229
נספחים.. 231
מבוא
פרויקט זה עוסק באפיון ויישום מערכת מידע לניהול נכסים ואחזקת מבנים לניהול כלל משאבי הארגון בחברת א.ב.עומר. הפרויקט התבצע בחצי השנה האחרונה ובמהלכו יושמו הידע, הכלים והשיטות אשר הועמדו לרשותנו במהלך לימודי התואר הראשון להנדסת תעשייה וניהול, בהתמחות מערכות מידע במכללת "שנקר". יוזם הפרויקט הוא מר שחר בן- נון, לקוח של חברת א.ב. עומר, אשר מצא לנכון לשלב את הצורך של החברה במערכת מידע כוללת לארגון, ואת מסגרת הפרויקט של בוגרי התואר "מהנדסי תעשיה וניהול במכללת "שנקר", על מנת שיוכל לגדול ולהשתלב בשוק של שנות האלפיים, מבחינה תפעולית, שיווקית וטכנולוגית. העבודה נכתבה במסגרת הפרויקט, כשמטרתה היתה להעלות את הבעיות במצב הנוכחי של החברה, הצורך במערכת מידע כוללת לארגון ולהביא בפני החברה את החלופות השונות לפתרון ושיפור ואולי שינוי, של המצב הקיים.העבודה פותחת בסקירה ספרותית אשר עוסקת בעיקרי ההיבטים בנושא מבנה מערכות מידע ומערכות ERP, תהליכים וגישות ליישום המערכת, שלבים בולטים באפיון המערכת הקיימת, אופי ההתארגנות לפרויקט, הכנת מפרטי הדרישות, יישום המערכת והטמעתה בארגון. בהמשך מובא פרופיל ארגון חברת א.ב.עומר ומסמך יזום למערכת החדשה- עיקר הייזום עוסק בצורך במערכת החדשה, הבעיות והסיבות, לחיפוש פתרון לחברה שיועיל לה בהמשך דרכה ויצעיד אותה אל שנות האלפיים כשהיא מוכנה לעמוד בתחרות הגדלה, ממוצבת גבוה בקרב לקוחותיה וגדלה באופן מבוקר ויעיל . כמו כן, מתוארים האתגרים עימם תתמודד החברה ביישום מערכת חדשה- הסיכונים והאילוצים הנובעים מהמצב הקיים.גוף העבודה עוסק בניתוח המצב הקיים כיום בארגון ומגדיר את המערכת הקיימת תוך בחינה מעמיקה של הבעיות הנובעות ממערכת זו. במצב הקיים מתואר הארגון על כל תהליכיו התפעולים, אופן העבודה והנהלים בחברה.
בהמשך מובא פרק ניתוח ישימות אשר מגדיר את המערכת החדשה הנדרשת, מטרות ויעדי ביצוע תוך בחינת כל האילוצים הקיימים. בסיום העבודה נבחנו חלופות שונות לפתרון אפשרי.
מסמך RFP  – אשר מפרט את הצרכים והדרישות מהמערכת החדשה הוצג לחברות (ספקי תוכנה) שונות. עפ"י תשובות החברות נבחנו החלופות לפתרון.
בסופו של הפרויקט, הוצגו החלופות לחברה ועליהם עוד נותר להגיע להחלטה ולבחור ספקית תוכנה אחת. בנוסף, הצגנו לחברה את החשיבות של הטמעה והדרכה טובים ויעילים אשר יתרמו רבות להצלחת המערכת החדשה ויישומה בחברה.
כל שנותר לנו, הוא לאחל הצלחה רבה לחברה ולעובדיה, שהמערכת תיושם באון מלא ומוצלח, שיצעיד את החברה בביטחון אל מול האתגרים הצפויים להם בהמשך.
תקציר מנהלים
1 . חברת א.ב. עומר חברת א.ב. עומר הינה חברה לניהול נכסים ואחזקת בנינים, החברה הינה חדשה וקטנה יחסית. בראש החברה נמצא המנכ"ל  – מר שמואל פרידריך, לו כ-10 עובדים בתחומים של תפעול, שיווק והנה"ח.על לקוחותיה של חברת א.ב. עומר נמנים עד כה עשרה בניני משרדים ומאתיים בניני מגורים הפרוסים מרחובות ועד נתניה.  אחזקת  הבניינים כוללת אחזקה שוטפת, אחזקת שבר וכן אחזקה מונעת וכוללת ניקיון, גינון, ריסוס, הדברה, מערכת כיבוי אש, חשמל, ביטוח ועוד.
2 . תיאור המצב הקיים
2 .1  תהליכים תפעוליים במערכת הקיימת
1 . אחזקת מבנה: טיפולים שוטפים; טיפולים בתקלות; צירוף קבלן משנה
2 . ניהול: ניהול פיננסי; ניהול
3 . גיוס לקוח חדש המערכת כוללת את המשתמשים הפנימיים: המנכ"ל, מנהל התפעול, מנהלנים, אנשי שיווק, מזכירה/ מנהלת חשבונות, איש גבייה.
המשתמשים החיצוניים: קבלני המשנה, לקוחות, מכון התקנים, "חפציבה"
3 . הנמקת המשימה 
3 .1 בעיות ומגבלות במצב הקיים
3 .1.1 כללי לא.ב.עומר אין במצב הקיים  מערכת אחת המאגדת, מטפלת ומקיפה את כל פעילויות החברה- עובדים, לקוחות, מוצרים/ שירותים, ניהול, פיננסים, קשרים עם קבלני משנה וכו'.
3 .1.2 בעיות הקשורות לתהליכים בארגון בעיות בתיאום:
   לא תתמוך בגידול של החברה- עובדים ו/ או לקוחות    אין ראיה כוללת על כל העבודה שנעשית על כל היבטיה    אין שליטה ובקרה על כל התהליכים הנעשים בחברה    אין קשר בין המערכות השונות הקיימות    אין אפשרות לשליפת נתונים מהירה לצורך שימוש בין שני תהליכים.
בעיות בתהליך :
      אין בקרה על הפעילויות בזמן אמת, על תקציב ועל טיפולים בתקלות.
   כל התקשורת עם קבלני המשנה נעשית באופן בלתי אמצעי – המידע יכול להיות לא      מדויק,  לא אמין וקיימת אפשרות שיאבד בדרך.
   כל פעולות התפעול אינן מגובות ברישום מסודר – מידע לא עדכני ולא תמיד שלם    תקלות וטיפולים שאינם עוברים דרך המוקד אינם מתועדים    אין מעקב אחר הגבייה    סרבול בהפקת דוחות
3 .2 מטרות ארגוניות שהמערכת נועדה להשיג    מערכת אינטגרטיבית אשר תאחד את כל המערכות הקיימות היום ותאפשר שימוש בנתונים של מודול מסוים על ידי מודול אחר. בנוסף, תסייע באחידות הנתונים ותמנע כפילויות נתונים.
   המערכת תשרת את ההנהלה ומחלקות התפעול, השיווק והמכירות והנהלת חשבונות ותעדכן את בסיס הנתונים המשותף. כל משתמשי המערכת יחלקו באותו מידע.
   מערכת אשר תאפשר בניית בסיס לשיפורים עתידיים, תתאים את החברה לקדמה ותאפשר לה גידול עתידי והשגת יתרון תחרותי ביחס למתחרים.
   מערכת שתאפשר חסכון בעבודה ידנית ע"י מחשוב, קיצור זמני דיווח פנימיים והקטנת זמני ביצוע ובכך תייעל את עבודת החברה ותצמצם עלויות.
   מערכת שתשפר את הכלים לדרג הניהולי בנושאי מעקב שוטף ובקרה מתמדת בכל תחומי החברה ותסייע למקבלי ההחלטות במציאת פתרונות אופטימאליים.    מערכת שתתמוך בדרג התפעולי בייעול תהליכי העבודה השוטפים, בצמצום עלות השירות ואיכותו, שיפור קשרי הלקוחות, ניהול יעיל של העובדים.

4 .  תיחום המערכת העתידית- תהליכים תפעוליים ומשתמשים המערכת תתמוך בחמישה תחומים הכוללים את התהליכים הבאים:    ניהול אחזקה – ניהול תקלות; ניהול אחזקה שוטפת ומונעת    ניהול משאבים- ניהול לקוחות; ניהול ספקים; ניהול פריטים ומחירונים; ניהול עובדים    שיווק ומכירות- ניהול לקוחות פוטנציאליים.    הנהלת חשבונות – ניהול תקציב; ניהול גבייה; הפקת מסמכי שיווק; ניהול תשלומים.
      מחולל דו"חות המערכת החדשה תשמור על הגבולות הקיימים של המערכת הקיימת מבחינת המשתמשים החיצוניים והפנימיים 5. שינויים תהליכיים שבוצעו במערכת החדשה    במערכת החדשה השימוש יהיה במאגרים משותפים לכלל המשתמשים    התקשורת הפנים ארגונית מועברת מאמצעים ידניים (טפסים) לאמצעים      ממוחשבים    כל התהליכים המבוצעים בחברה נרשמים ומתועדים במערכת.    נוספו אלמנטים חדשים, עפ"י דרישת החברה, שלא היו עד כה כגון: מעקב      תקלות וטיפולים שוטפים, תוכנית עבודה לטיפולים שוטפים, ניהול פריטים          ומחירונים, כל התהליך של התקשרויות עם לקוחות פוטנציאליים, ניהול     תקציב ודו"חות מערכת.

6 . ניתוח חלופות במסגרת הניתוח בחרנו בשש חלופות:
         א.         שימור המצב הקיים- אמנם אין השקעה כספית במערכת חדשה, אך החברה תישאר "תקועה" במצבה הקיים ובמשק, להישאר במקום, הוא בעצם הליכה אחורה.
         ב.         פיתוח עצמי של תוכנה- היתרון הוא בהתאמה מושלמת לצרכי החברה ולמנטליות שלה, אך העלויות גבוהות וזמן הפיתוח ארוך והמערכת עלולה להיות פחות יציבה מחבילת מדף קנויה           ג.          רכישת תוכנת מדף "זיו נכסים והשכרה" בשילוב "זיו אחזקה" של חברת ז.י.ו מערכות לניהול בנייה- מערכת לניהול נכסים והשכרות העוסקת בניהול כולל של מלאי הנכסים ומטפלת בכל ההיבטים הניהוליים והכספיים הקשורים לנכסים. התוכנה עונה באופן כמעט מלא על צרכי החברה הן מבחינת ניהולית והן מבחינת ניהול אחזקת המבנים. כמו כן החברה ממוסדת בשוק, בעלת ניסיון ולקוחות רבים, אבל בכדי להתאים לצרכים של החברה עליה לשלב שני מודולים שונים, וכן לבנות ממשק לתוכנת הנה"ח.
         ד.         רכישת תוכנת מדף לניהול אחזקה של חברת  "עוצמה
1 0"- הינה תוכנה לניהול אחזקה, מלאי, רכש, שירות, Help Desk  ועוד, היא ידידותית וקלה להפעלה, מהירה, גמישה כמעט לגמרי להתאמות לפי צרכים מיוחדים. לא קיים מודול הנה"ח, אך ניתן לבנות ממשק.          ה.         רכישת תוכנת מדף "מערכת לניהול בקרה ושליטה של נכסים מתקנים ופרויקטים" של חברת Bricsnet FM- לחברה פלטפורמה אינטראקטיבית לניהול אינפורמציה במחזור החיים המלא של נכס נדל"ני אן מתקן אחר. היא מאחדת ניהול פרויקטים, ניהול נכסים, ניהול תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר לכדי פתרון אחד.           ו.          רכישת תוכנת מדף של חברת מיניסופט- תוכנת מדף "קוד בינה" ו “BENEFIT”-   תוכנה ויזואלית המשלבת הנה"ח במולטימדיה מלאה ומכילה מודולי שיווק, ייצור ועמדות מכירה. BENEFIT הינה מערכת שירות לניהול תחזוקה, שיווק וניהול קשרי לקוחות C.R.M.

6 .1  בחירת חלופה בשלב בחינת יישום התהליכים הקיימים במערכות המוצעות, נמצא כי  "מיניסופט" ו"ז.י.ו מערכות" הן המתאימות ביותר לדרישות של חברת א.ב.
עומר.
6 .2 תיאור המערכות הנבחרות       המערכות המומלצות, מיניסופט וזיו מערכות, הינן מערכות אשר יאחדו את כל התהליכים הקיימים כיום ויבטלו את המצב בו המידע נרשם באופן ידני ולא מתועד במאגרים משותפים.       המערכות המוצעות הינן מערכות חובקות ארגון ועשויות לחשוף בפני מנהל החברה מידע על התהליכים השונים העלולים להיות מושפעים מהחלטותיו.        בסיס הנתונים האחיד שיוקם ישמש את כל הפונקציות בארגון ויאפשר שליפה ועדכון של נתונים לפי הצורך.
      המערכת תאפשר בקרה משופרת על התהליכים השונים ותאפשר הפקת דוחות לשימוש כל הדרגים הניהוליים.
6 .3 תועלות לחברה       שיפור התוצאות העסקיות לאורך זמן       יתרון תחרותי מול המתחרים הרבים בשוק       תשתית יציבה לגידול והתרחבות החברה       רצינות ומיצוב אל מול לקוחותיה יש לשער כי ללא מערכת מידע – המשך עבודה במצב הקיים- גידול במספר הלקוחות יגרום לקריסת החברה, איבוד שליטה ובקרה והפסד כספי עקב כך. חברה שרוצה לגדול, להתפתח, לצמוח ולהרוויח, חייבת ללכת עם הקדמה, לרכז את המידע הקיים בה, לנהל מידע שלם, עדכני ומלא לשם עבודה שוטפת, בקרה והסקת מסקנות לעתיד.
7. שיטת ההטמעה של המערכת המוצעת בחברת א.ב.עומר המלצתנו לחברת א.ב.עומר היא הסבת הנתונים בשיטת ה Bib Bang , נקודת זמן אחת בה מתקינים את המערכת החדשה, בשלב אחד. יתרונות השיטה: ראייה כוללת, ניצול שיפור התהליכים, אחידות המידע, אינטגרציה שלמה מהתחלת העבודה במערכת.
תהליך היישום: בניית סביבת מערכת, אפיון מפורט של המערכת, בדיקה ומבחני קבלה, הסבת נתונים מהמערכת הקיימת כיום, תוכנית הדרכה.