הפרדת דת ומדינה בישראל ובארצות הברית – מבט השוואתי

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5664
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

  תוכן עניינים
1 . מבוא                                                                                                   עמ' 3
2 . פרק א' – התזה של נויברגר                                                                    עמ' 4-8
3 . דת, מדינה וזכויות האזרח בישראל                                                           עמ' 8  
4 . פרק ב' – המקרה הישראלי                                                                     עמ' 9-10 5. דת ומדינה לפי חזון הנביאים                                                                   עמ' 11-12
6 . מקורו של הסטאטוס קוו                                                                         עמ' 12-14
7. פרק ג' – המקרה האמריקאי                                                                   עמ' משפטים-18
8 . פרק ד' – סיכום                                                                                    עמ' 19-20 9. ביבליוגרפיה                                                                                        עמ' 21
מבוא
נושא העבודה : "הפרדת דת ומדינה בישראל ובארצות הברית – מבט השוואתי".
שאלת המחקר :
האם ניתן בחברה או במציאות בה חלקים גדולים מהאוכלוסיה קשורים בצורה זו או אחרת לדת – להגדיר הפרדת דת ומדינה באופן חד משמעי?
טענה כללית :
במאמרו של נויברגר בחוברת דת ופוליטיקה הוא טוען כי במציאות שרוב האזרחים או האומה נוטה לכיוון הדת, לא ניתן לממש את עיקרון ההפרדה בין דת ומדינה וצריך לאמץ מודל אחר כגון הדת הרשמית.
לאור המאמר הנ"ל, השאלה האם אכן במציאות כזאת לא ניתן ליישם את הפרדת דת ומדינה והאם הפתרון של נויברגר הוא הפתרון היחיד ?! אני אנסה לטעון שנויברגר אכן מציג את המצב לאורו ושלא ניתן במציאות כזאת לקיים את העיקרון של הפרדת דת ומדינה.
אני אבסס את הטענה הזו תוך התייחסות לשני מקרים, הן בישראל והן בארצות הברית.
במהלך העבודה ארצה להראות במקרה הישראלי שזה מקרה מובהק של חברה בה הרוב המכריע נוטה לכיוון הדת והמסורת היהודית ושלא ניתן על בסיס עקרונות הדמוקרטיה לממש את ההפרדה הגמורה בין דת למדינה.
המקרה השני שבו נדון הוא המקרה האמריקאי ששם נראה שאכן יש הפרדה פורמאלית בין הדת למדינה בחוקה. אולם בחינה מעמיקה של הדברים תראה שגם שם המדינה נוטה לכיוון הדת הנוצרית הפרוטסטנטית שהיא הדת של רוב האוכלוסיה. אומנם לא מזוהה פורמאלית, אבל בדרכה של הדת האזרחית השפעה ונוכחות רבה בחברה הציבורית.
העבודה תתחלק ל-5 פרקים:
פרק א' – תוצג התזה של נויברגר.
פרק ב' – יוצג המקרה הישראלי.
פרק ג' – יוצג המקרה האמריקאי.
פרק ד' – אנסה להשוות ולהראות שבשני המקרים, ואף על פי שבארצות הברית יש הפרדה בחוקה בין דת ומדינה, שתי המדינות מאמצות את המודל של הכנסיות הרשמיות.