נערות בסיכון – ניתוח מקרה של מתבגרת החוסה בבית השנטי

תקציר העבודה

עבודה בנושא:
נערות בסיכון – ניתוח מקרה של מתבגרת החוסה בבית השנטי מוגש למרצה: במסגרת הקורס: עבריינות נוער מוגש על ידי: מספר ת. זהות: תאריך הגשה:
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2              1.1 גיל ההתבגרות
2              1.2 מיהו נוער בסיכון?

3                    1.2.1 נערות בסיכון
4                    1.2.2 טראומה מינית ופוסט טראומה 5
     1.2.3 ילדי משפחות חד הוריות וילדים יתומים
6 פרק 2 – תאור המקרה וניתוחו 7
2 .1 מקרה הבוחן 7
2 .2 ניתוח מקרה הבוחן 7
פרק 3 -דיון 9
סיכום
1 3
מקורות
1 4
תקציר "This girl I know needs some shelter / She don't believe anyone can help her / She's doing so much harm, doing so much damage / But you don't want to get involved. You tell her she can manage / And you can't change the way she feels / But you could put your arms around her / I know you want to live yourself / But could you forgive yourself / If you left her just the way / You found her " (Tracy Thorn/Massive Attack – Protection) המוות הנו תופעה טבעית והכרחית המלווה את חיינו, מאחר ומדובר בסיום הבלתי נמנע של כל חי. פרחים נובלים וכך גם עצים. כלבים וחתולים נפטרים, וכך גם אנשים. המוות הנו, בנוסף, תופעה שלאנושות אין עליה שליטה. למרות פענוחן של סודות רבים ואחרים של הטבע על ידי האנושות, אין בידנו מענה לתעלומות המוות. לכן, אדם הניצב מול תופעה זו חש חסר אונים, חרדה רבה ומנסה להתמודד בדרכים שונות. במסגרת זו, ייבחנו מאפיינים שונים שעלולים להציב בסיכון את המתבגרים החשופים להם. ניתן לשער, כי ישנם מאפיינים שאינם מהווים בהכרח הגורם הישיר לסיכון, כגון מתבגרים הגדלים במשפחות חד הוריות, אך מדובר במאפיינים המשפיעים על התפתחותו ובריאותו הנפשית של הילד. בנוסף ניתן לשער, כי ישנם מאפיינים המהווים בהכרח הגורם הישיר לסיכונם של המתבגרים, כגון מתבגרים שחוו משבר וטראומה על רקע תקיפה מינית, מאחר מדובר במאפיינים ברי השפעה על התפתחותו ובריאותו הנפשית של הילד.
עבודה זו עוסקת בסוגיה אחת מני רבות מתחום עבודה עם אוכלוסיית הנערים בסיכון – ניתוח מקרה בוחן של מתבגרת החשופה לסיכון. במסגרת סקירה זו, תבוא לידי ביטוי התמקדות במאפיינים ובהתנהגויות שונות המתבטאים באורח חייה ובהיסטוגרפיה של המתבגרת כפי שמתואר במקרה הנדון. העבודה עם נוער בסיכון נמצאת בעדיפות מיידית, מאחר ושיהוי בטיפול במתבגרים אלו עלול לגבות מהם מחיר כבד, דבר שימנע מהם בעתיד לחזור ולהשתלב בחברה. העבודה עם נערות בסיכון מקבלת עדיפות יתרה, מאחר והסביבה מתקשה לזהות את המסוכנות שבהתנהגותן ובמצבן, לאור העובדה שהן נוטות להפנים את מצוקתן ולפגוע בעצמן.