יוון הקלאסית (ציון 90)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 1356

תקציר העבודה

1 . א)     האוליגרך הזקן הינו המחבר של "חוקת האתונאים – כתב שכנוע ביקורתי וחריף. אוליגרך יוחס בטעות לקסנופון. התקופה בה כתב כנראה תקופת המלחמה הפילופונסית ואולי אף כמה שנים קודם לכן.
אוליגרך כפי שניתן להבין משמו, המתנגד לשלטון הדמוקרטי, מתנגד ל"דימוס" האתונאי ומתנגד למשטר הדמוקרטי.
 יש טוענים כי זהו כתב הגנה לדמוקרטיה, אחרים אומרים שזוהי התקפה על המשטר הדמוקרטי.
א' פוקס, בספרו אתונה בימי גדולתה, כותב כי לדעתו זהו פולמוס פוליטי מתקופת המלחמה, בה הוא מנסה לתקן את המעוות לדעתו במשטר (אך מגיע למסקנה כי זה אינו ניתן לתיקון).
לטענתו בחיבור "חוקת האתונאים" שמשטר הדמוקרטי הינו משטר שנותן יתרון לעם הפשוט (עניים, המון העם) על פני האצולה ובלי הממון, וזה על מנת לשמור על הדמוקרטיה: "… בדין ניתן כאן היתרון לשפלים, לעניים ולהמון העם מן האצילים והעשירים…" (חוקת האתונאים I , ב) "… ויש תמהים על שהם מעדיפים בכל מקום את השפלים ואת העניים ואת פשוטי העם על פני הטובים; אבל יוכח שבעצם הדבר הזה שומרים הם את הדמוקרטיה" (חוקת האתונאים I , ד) ובכתיבתו:  "וכך, אף שאיננו מוציאים דבר מן האדמה, יש לנו הכול מכוח הים" ניתן להבין שלטענתו מהכוח של אתונה נובע משליטתה בים. המעבר לסחר של כל המדינות היה דרך הים ואוליגרך מציג את המדינה האתונאית כשליטה על הים והמדינות השכנות היו צריכות לעבור פיקוח של האימפריה הימית. לחדד את משמעות דבריו: אתונה אמנם ענייה בחומרי גלם, אך עושרה בא לה מהשליטה בפולייס החברות בברית הימית ב)     לאחר המלחמה בפרס נוצרה הברית האטית-דלית שהמטרה הראשונית שלה הייתה לאחד את כוחות האזור ולהתגונן מול האויב הפרסי וגם לנקום בהם בלכבוש יעדים בשליטתם.
אתונה התחזקה והיוותה כוח צבאי חזק באזור, וכן הייתה בעלת הצי הימי (לאחר תרומתו של תמיסטוקלס לחיזוקם). המאפיינים המסחריים:
·           בעקבות המלחמה אתונה התעצמה ושלטה בים האגאי והיוותה כוח צבאי חזק באזור ונהייתה בעלת הצי הימי לאחר זמן מה השתלטה אתונה על דרכי מסחר ונקודות חשובות והמסחר האתונאי התפתח.
"אתונה שלטה במסחר של בעלות הברית וכפתה את היצוא דרך נמלי אתונה בלבד (עדות כ"ח עמ' 44).
·           האימפריה הימית של אתונה יצרה קשרים מסחריים עם מדינות הפוליס שהיו בגבולות שלה.
·           הנמלים שהיו מחוץ לעיר (נמל פאלרון ופיראוס) חוברו לחומות של אתונה. פיראוס נהפכה לעיר גדולה ודאגה לפיתוח הנמלים. בעיר הקימו מחסנים, מספנות ומקומות עגינה.
·           העיר הפכה למרכז סחר שבו התבצעו העסקאות הגדולות בפיקוחה של האימפריה האתונאית, שהקימה ועדת פיקוח מיוחדת שהייתה דואגת לתשלומי מיסים בכניסה למרכז התעשייה והמסחר וחייבה את הסוחרים להביא מהסחורה שלהם לאתונה ולשלם מיסים על הסחר בתוך שטחי האימפריה.
·           הצבא האתונאי שלט באמצעות הצי …