יחסי דת ומדינה בטורקיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מילים 7008
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

עבודת סמינריון במסגרת קורס דת ומדינה יחסי דת ומדינה בטורקיה מאז עליית מפלגת הצדק והפיתוח לשלטון
1 2.5.משפטים תוכן עניינים
תקציר -..3
מבוא -.4-5
סקירה ספרותית, פרק היסטורי
1 .1 רפורמות אטאטורק –…4-9
1 .2 התקופה שלפני עליית מפלגת הצדק והפיתוח .. -10-11
1 .3 עליית האסלאם הפוליטי -.12-מנהל עסקים
1 .4 רג'פ טאיפ ארדואן –…משפטים-17
טורקיה בשנים האחרונות
2 .1 תמורות בנושאי יחסי דת ומדינה -…18-20
2 .2 מה גרם למפלגה להצליח בצורה כל כך מרשימה? 20-24
2 .3 התנגדויות למפלגת הצדק והפיתוח -24-
5 פרק שלישי מבט לעתיד –.
5 -26
סיכום -.27-29
ביבליוגרפיה –.30-31
תקציר העבודה סוגית מודל הדת והמדינה שונה בטורקיה שונה במהותה מבמדינות אחרות. טורקיה תמיד הייתה אי של יציבות חילונית במזרח התיכון הפונדמנטליסטי. בשנים האחרונות, מאז עליית מפלגת הצדק והפיתוח ומנהיגה רג'פ טאיפ ארדואן, נראה כי האיזון הדק בטורקיה בנושא זה משתנה ללא היכר. ארדואן ואנשיו מנהיגים משטר פרו אסלאמי מובהק, לראשונה בהיסטוריה של טורקיה ואף זוכים במנדט מהבוחר הטורקי פעם אחר פעם.
בעבודתי אחקור כיצד השתלטה מפלגת הצדק והפיתוח על החיים הפוליטיים בטורקיה. המחקר יתבסס על מאמרים ומקורות אקדמיים בתחום, בעיקר מהשנתיים- שלוש האחרונות. כפי שאסביר בהמשך, השינוי בטורקיה מתבצע באופן הדרגתי. בשנים הראשונות בשלטון בנתה המפלגה את הבסיס ליצירת דמוקרטיה אסלאמית חדשה ומהבחירות הכלליות בשנת 2007 ואילך החלה ליישם באופן אינטנסיבי את תכניותיה לשינוי האומה.
במהלך 13 השנים האחרונות מאז עלתה המפלגה לשלטון השתנה היחס לדת בטורקיה והחברה הפכה לסובלנית הרבה יותר כלפי החוגים הדתיים. בקיץ 2015 ייערכו בחירות כלליות נוספות בהן בפעם הראשונה תריץ מפלגת הצדק והפיתוח מועמד אחר מארדואן, שבינתיים התמנה לנשיא, לא לפני שדאג ביחד עם ראשי מפלגתו להכניס יותר תוכן סמכותי לתפקיד נשיא הרפובליקה