תחקור ענף החלב, ניתוח קמפיין להחדרת מוצרי חלב, ניתוח האטסטרטגיה השיווקית והפרסומית של החברה, תיאור החברה ומתחרים עיקריים , 17 עמודים.

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 96
שנת הגשה 2014
מספר מילים 2809
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

תוכן עניינים
חלק א': תיאור הענף. 3
תיאור החברה ומתחרים עיקריים. 4-6
חלק ב': ניתוח הקמפיין -המהלך החדש והמטרות השיווקיות. 7
האסטרטגיה השיווקית של החברה. 8-10 האסטרטגיה הפרסומית של החברה. 11-12
ביצוע הקמפיין התקשורתי של החברה. 13
חלק ג': סיכום ומסקנות. מנהל עסקים-משפטים מקורות מידע. 17
"הקצב המהיר של השקת מוצרי חלב חדשים כל שנה נובע מהתחרות הגדולה השוררת בענף", אמר ל"ידיעות אחרונות" מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי.                                                                      בשנתיים האחרונות החריפה התחרות בין שטראוס לתנובה, כאשר החלוקה המסורתית שרווחה בעבר, לפיה שטראוס מובילה–…
חלק ב': ניתוח הקמפיין התקשורתי- תכנון וביצוע
1 .         המהלך החדש של החברה והמטרות השיווקיות:
א. לאחר
1 0 שנות היעדרות ממקררי החלב, "מעדן הגולן" חוזר: לאחר שטרה השיקה את מעדן השוקולד עם קצפת "מוו" שמתחרה ב"מילקי", שטראוס בוחרת להחזיר את מעדן השוקולד הוותיק למדפים. במסגרת המהלך
2. האסטרטגיה השיווקית של החברה בתחום של המהלך החדש:
א. פלחי השוק הקיימים בתחום המעדנים הינם:
פילוח דמוגרפי – הוא חלוקת השוק לקבוצות על בסיס משתנים דמוגרפיים, כגון גיל, גודל משפחה, מגדר, הכנסה, תעסוקה, השכלה. משתנים דמוגרפיים -…
ב. תיאור מרכיבי התמהיל השיווקי והשוואה למול המתחרים העיקריים:
תמהיל השיווק, הינו למעשה תמהיל של אפשרויות המהוות את "כלי הנשק" של מנהל השיווק,  וידוע גם בשם ארבעת ה"ממי"ם או כפי המקור באנגלית (4P) ארבעת ה – P: מוצר (Product) – תמהיל המוצר: המרכיב הבסיס ביותר (ללא מוצר אין דבר) ועל כל מאפייניו כגון: גודל, צורה, אריזה ולמעשה כל מאפייניו —
מחיר (Price) – תמהיל המחיר – המחרה:
מחיר, עלות, תנאי תשלום, תשלומים, …
.
מקום (Place) תמהיל המקום (כולל מיקום והפצה):
מקום – כלומר הפצה – .
קידום/תקשורת (Promotion) – תמהיל הקידום:
קידום – ובו כלולים בין היתר: –.
כפי שכבר ציינו יחסי הציבור של החזרת מעדן הגולן החלו עוד לפני החזרתו, הוקמו קבוצות שנות של צרכנים שפעלו על מנת להח