עבודה מסכמת מגדר וחברה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 1304
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

עבודה מסכמת בקורס מגדר וחברה קיץ תשע"ד נושא:
סרט קולנוע "יוסי וג'אגר" תאריך הגשה:
30/6/משפטים מגיש:
אביב איטח ת"ז:
מבוא
לאמצעי תקשורת ידוע תפקיד מרכזי ביותר בתהליך החיברות של הפרטים בחברה, שכן דרך המדיה הם מקבלים את מירב המידע על המציאות החברתית ועל כללי המותר והאסור,המקובל והשונה בחברה.
ידוע שלאמצעי התקשורת תפקידים חברתיים ושפעה על תהליכים -תרבותיים,כוח בעיצוב נורמות חברתיות וארגון קבוצות ומבנים חברתיים והיכולת לשמש כאמצעי לבקרה חברתית.
אולם, לעיתים כוחם של אמצעי התקשורת מרוכז ע"י הקבוצה השולטת:
הקבוצה השולטת בישראל מוגדרת כקבוצת גברים,יהודים,אשכנזים,חילונים,ילידי הארץ,בריאים ,צעירים,והטרו סקסואליים.
כך שנראה שחופש הביטוי והיכולת לעצב תהליכים נפגעת בעקבות הגישה המוגבלת לאמצעי התקשורת לקבוצות רבות בחברה. דבר אשר פוגע בזכותם לשיוויון וביכולתם לקחת חלק שווה בהשפעה על חייהם ובזכותם לכבוד.
עבודה זו בחרה להתמקד בהומסקסואלים ובאופן הצגתם במרחב התקשורתי ובמיוחד בקולנוע הישראלי,וכיצד אופן הצגתם משפיע על עליהם בחברה. לשם כך נבחר לניתוח הסרט "יוסי וג'אגר" אשר עוסק במערכת יחסים הומוסקסואלית במוצב צבאי קרבי בלבנון.
הסרט מעלה את הדילמות והקשיים של בעל זהות הומוסקסואלית ובפרט שזהות זו מתנגשת עם זהות המאצ'ו הקרבי ישראלי דמויות ועלילה יוסי (אוהד קוטלר) הוא מפקד פלוגה קשוח,אחראי ומופנם בחטיבת גלוני.ליאור המכונה ג'אגר(יהודה לוי) הוא קצין מוחצן המשרת כמפקד מחלקה תחת פיקודו של יוסי. בעת שיוסי…