אלימות נגד נשים בישראל- התופעה, המענה והמאבק. עבודה קצרה שיכולה להוות בסיס מצוין לעבודה סמינריונית וניתן להרחיבה בקלות. העבודה קיבלה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2012
מספר מילים 1339
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

אלימות נגד נשים בישראל- התופעה, המענה והמאבק.
מעט מתוכן העבודה- המשבר תופעת האלימות נגד נשים הינה רחבה בחברה הישראלית. בחודשים ינואר- נובמבר בשנת 2011, נרצחו 19 נשים כאשר 17 מהן נרצחו על ידי בני זוגן ושתיים מהן על רקע מה שנקרא "חילול כבוד המשפחה" (לוטן, 2011). זוהי עליה לעומת השנים הקודמות, למשל בשנת 2009 נרצחו 8 נשים.
המענה המענה המיידי והמוכר ביותר הם המקלטים. שם מסופקים לאישה הגנה, טיפול נפשי פרטני או קבוצתי ומטיפולי העשרה שונים (לוטן,
2 011). בעת שהותה האישה זכאית לדמי מחייה לאורך תקופת השהות במקלט. כאשר האישה עוזבת את המקלט היא זכאית לסיוע במציאת עבודה, לימודים, מקום מגורים ומענק כספי של כ-8000 ₪ בשנה הראשונה לאחר העזיבה. ישנן דירות מעבר לנשים שיצאו ממקלט ומשמשות כמסגרת טיפולית ותומכת למעבר לחיים עצמאיים.
המאבק משרד הרווחה מתקצב את מסגרות הטיפול התופעת האלימות נגד נשים בגובה של 75% מעלות הפעלתן, על פי התעריף שנקבע על ידו, אך בפועל הפער שבין העלות שנקבעה לעלות האמיתית הוא גדול והנוטלים בתשלום ההפרשים הם הארגונים השונים (לוטן, 2011).  לאורך השנים חלה ירידה משמעותית בתקציב המימון להפעלת המקלטים לנשים המוכות באחוזים רבים.
מסקנה בעקבות ההפרטה הרבה במשק הישראלי, גם מוסדות הרווחה נעשו חלק מזה וכיום נעשת הפרטה מרובה של הפעלת מוסדות שונים ברווחה (קטן, 2007). בעבודתי זו נחשפתי לעובדה שלרוב הנשים שסובלות מאלימות בביתן, אין לאן ללכת.
ביביליוגרפיה אישה לאישה, המקלט לנשים מוכות, ירושלים. http://www.jerusalemshelter.org.il אלמגור- לוטן, א' (2011). אלימות כלפי נשים- ריכוז נתונים לשנת 2011.
ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע.
בן-אשר, א' (2006). המצוקה פנים רבות לה: על התפתחות תפיסת המצוקה בישראל. בטחון סוציאלי, 72, 52-39.
בן יהודה,ד', שפיר, א' ולוי, ע' (2008).
"בית התקווה", טיפול בגברים אלימים בין כותלי הכלא: מיחסי אובייקט להתעללות ב"אובייקט". בתוך ח' מהל, מ' חובב ומ' גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק. (עמ' 378- 401). ירושלים: כרמל.
גורן, י' (2011, 27 בנובמבר). דילמת הנשים המוכות: מקלט או הילדים. מעריב. אוחזר בתאריך 4 במרץ 2012 מאתר: http://www.nrg.co.il/.
דורון, א' (2006). בין הדרה חברתית למדיניות חברתית. ירושלים:
האוניברסיטה העברית.
זיו, א' (2002). פוליטיקה של אלימות נגד נשים. חברה ורווחה, כ"ב,
4 , 417- 432.
חסון, י' (2011). התקציב וחוק ההסדרים לשנים 2011-2012 מנוקדת מבט מגדרית.  מרכז אדווה: מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. ל.א.-לחימה באלימות נגד נשים. מרכזי סיוע לנשים. http://www.no2violence.co.il/About.htm נקר, י' (2006). אלימות נגד נשים. ירושלים: הכנסת, שירותי מידע.
קטן, י' (2007). הפרטה חלקית של שירותי רווחה. בתוך א' אבירם, ג' גל וי' קטן (עורכים), עיצוב מדיניות חברתית בישראל: מגמות וסוגיות (עמ' 101-130). תל אביב:
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית.
רוזנברג, ח' (2008). הטיפול בגברים אלימים- "בית נעם". בתוך ח' מהל, מ' חובב ומ' גולן (עורכים), התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק.
(עמ' 354- 377). ירושלים: כרמל.