קפריסין – ניתוח יעד תיירות

שנת הגשה 2000, 6842 מילים

תוכן עניינים מבוא …………………………………………………………………………………………….עמוד 1 . תיירות באגן הים התיכון ………………………………………………………………………עמוד 2 . קפריסין – תעודת זהות ………………………………………………………………………..עמוד 3 . תיירות בקפריסין ………………………………………………………………………………עמוד 4 . קפריסין אירועים מיוחדים ……………………………………………………………………עמוד 4 . קפריסין – תרבות ………………………………………………………………………………עמוד 5 . ערים מתוירות ………………………………………………………………………………….עמוד 5 . השפעות התיירות – רקע כללי …………………………………………………………………עמוד 6 . השפעות סביבתיות …………………………………………………………………………….עמוד 7 . […]

קרא עוד