תיאוריה חשבונאית הטיפול במיסים על ההכנסה

שנת הגשה 2003, 8832 מילים

עבודה במסגרת הקורס בתיאוריה חשבונאית בלימודי תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה העברית. העבודה עורכת השוואה פרטנית ויסודית בטיפול החשבונאי במיסים על ההכנסה לפי התקן האמריקאי (FAS 109), התקן הבינ”ל (IAS 12) והפרקטיקה בישראל. עבודה מעולה שזכתה לציון 100.  העבודה לא כוללת ביבליוגרפיה או אזכור מקורות. תמצית ההשוואה בין 109 FAS לבין 12 IAS והפרקטיקה בישראל […]

קרא עוד