אוריינות מחקר מטלה מספר 11 ציון 90

א. רז, ט׳, ספראי, מ׳, נוימן, ר׳ ושחם-סורני, ל׳ (2019). הערכת תוכנית ״שיר של יום״ בשנה״ל תשע״ח. הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. ב. מידע מתוך המחקר: – פרדיגמת המחקר: המחקר בוחן את שילוב השירה המשותפת כפתיחת יום הלימודים בבתי הספר היסודיים על האווירה ותחושות התלמידים, מתוך המטרה לקיים לאחר מכן דיון רגשי וערכי על חיי […]

קרא עוד