סמנריון בנושא עיקרון אחריותיות Accountability

תקציר עקרון האחריותיות נתפס היום כאחד ממרכיבי הפרופסיה הרפואית כאשר מטרתו לשפר את איכות הטיפול הרפואי בחולה ואת יעילותו. לכן, נדרשים היום הרופאים ליישום העיקרון בתהליך הטיפול שלהם בחולה. עיקרון האחריותיות נובע בעיקר משינוי מערכת היחסים בין רופא לחולה מזו הפטרנליסטית לזו המשתפת. יחד עם זאת יישום העיקרון גם הוא משתנה המשפיע על מערכת היחסים […]

קרא עוד