תזה מעולה בלשון ערבית והוראת שפות: השפעת הדיגלוסיה על דיוק הקריאה ושגיאות איות בשפה הערבית בקרב תלמידים ערבים בכיתות א’ ו-ב’

השפעת הדיגלוסיה על דיוק הקריאה ושגיאות איות בשפה הערבית בקרב תלמידים ערבים בכיתות א’ ו-ב’ תוכן עניינים תוכן עניינים.. II תקציר. IV רשימת טבלאות. V מבוא. 6 רקע תיאורטי 8 רכישת הקריאה. 8 העיבוד הפונולוגי ברכישת הקריאה. 9 הקשר בין קריאה ואיות. 12 האורתוגרפיה הערבית. 13 המורפולוגיה הערבית. 15 דיגלוסיה ערבית. 17 סיכום הרקע התיאורטי, […]

קרא עוד