עבודת סמינריון בנושא הזכות לפרטיות וזכרונות דיגיטליים

תוכן עניינים: מבוא 1. פרק ראשון: הזכות לפרטיות בעידן הישן 1.1. מהי פרטיות? 1.2. הזכות לפרטיות טרם התפתחות הטכנולוגיה 2. פרק שני: הזכות לפרטיות בעידן החדש 2.1. הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטלי 2.1.1. הפרטיות כשליטה 2.1.2. הפרטיות כגישה 2.1.3. פרטיות הקשרית 2.2. פרדוקס הפרטיות (“The Privacy Paradox”) 2.3. חוק חופש המידע 2.4. האסדרה הכללית להגנה על […]

קרא עוד