מעבדה ביוכימיה הפרדת חלבונים בשיטת האלקטרופורזה

מעבדה בביוכימיה ניסוי מס’ 4 הפרדת חלבונים בשיטת האלקטרופורזה הניסוי במעבדה זו הינו “הפרדת חלבונים בשיטת אלקטרופורזת SDS”, הפרדה ספציפית זו מתבססת על הבדלי הגודל בין החלבונים. צורת החלבון ומטענו לא השפיעו על ההפרדה בשל “ניטרולם” באמצעות חומרים שהוספו למבחנות החלבון. SDS תרם למטען אחיד של כלל החלבונים, מטען שלילי. β-mercaptoethanol שהוסף יחד עם חימום […]

קרא עוד