פרוסמנריון בנושא טיפולוגיית ספריות

2 )  גוף העבודה  עמודים 4-11 א. האדריכלים והטיפולוגיה – עקרונות מנחים בתכנון  עמודים 6-4 ב. מבנה הספריה בברלין והטיפולוגיה – סקירה וניתוח היחסים וההשפעות ההדדיות   עמודים 11-6 1 . אחסון הספרים 2 . תאורה ואור טבעי 3 . סרקולציה 4 . אקלים פנימי נשלט וגמישות 5. קשר בין פנים לחוץ וקונטקסט תרבותי ופיסי 3 […]

קרא עוד