אמנות מודרנית של המאה ה-20

דף שער –1 תוכן עניינים -2 ת”ז עבור יצירה – “החמניות” -…3 מיקומה של היצירה “החמניות” בקרירה שלו …3 סיכום ביוגראפי על האמן – ואן גוך ..4 תיאור היצירה – “החמניות” בצורה מילולית -4 נק’ מרכזיות ביצירה – החמניות …5-7 ת”ז עבור יצירה – “האישה הבוכייה” –…7 מיקומה של היצירה ” האישה…” בקרירה שלו–…7-8 סיכום […]

קרא עוד