האינסוף וסימניו על-פי רולאן בארת

תקציר האינסוף תופס מקום של כבוד בתרבות המערב והמזרח כאחד. למשל, כבר במסכת עירובין במשנה נכתב: “אמר רבי אחא בר חנינא: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של ר’ מאיר כמותו…שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, …שהוא אומר על טמא טהור-ועל טהור טמא.”לעיתים אנו נשאלים ביומיום אם “עמדנו על סוף דעתו” […]

קרא עוד