עבודה זו נכתבה במסגרת קורס “תיירות נושאית” ועוסקת בשלוש תמורות ומגמות עיקריות שחלו במוזיאונים עירוניים בשני העשורים האחרונים.עבודה בנושא מעניין וחלוצי יחסית, שכן ישנו חיבור בין מוזיאון קיים לבין הספרות המקצועית.ציון:94

“מגמות והתפתחויות עיקריות של המוזיאונים בשני העשורים האחרונים – מוזיאון מאדאם טוסו בלונדון כחקר מקרה” עבודה זו עוסקת בשלוש תמורות ומגמות עיקריות שחלו במוזיאונים עירוניים בשני העשורים האחרונים. הראשונה היא בנושאים נבחרים ברמה הכלכלית. השנייה היא השינויים באסטרטגיית המוזיאונים אשר קשורה במידה רבה למגמה הראשונה. השלישית היא השינוי באוספים הנובעת מהגלובליזציה, המדיה והטרנדים החברתיים. על […]

קרא עוד