ביולוגיה כללית א 2014ג

ממ"ן 12

ממ"ן

ציון לעבודה: 91 בעבודה הערות מנחה, ניסויים: א.      מעבדה ביתית – דיפוזיה ואוסמוזה(עמודים: 2-3). ב.      מעבדה – פלזמוליזה. ג.       מעבדה – פוטוסינטזה. ניסוי מעבדה 1 – הפלזמוליזה: צפייה בפיוניות של צמח ה-“יהודי הנודד”(צילום תצפית מיקרוסקופ): מטרת הניסוי: בדיקת נפחם של תאי בצל סגול בתמיסות בעלות פוטנציאל אוסמוטי שונה. השערה: בתמיסה ההיפרטונית  נפח התא יקטן עקב […]

קרא עוד