הפרטת בתי הסוהר בישראל

רגע לפני הפרטת בתי הסוהר בישראל עבודה סמינריונית יוני 2009 תוכן העניינים מבוא מהו בית סוהר מופרט מודלים קיימים בעולם ההצעה לבית סוהר פרטי בישראל נימוקים בעד בית סוהר פרטי בישראל נימוקים נגד בית סוהר פרטי בישראל דיון: התועלת והסכנות מהקמת בית סוהר פרטי סיכום ביבליוגרפיה מבוא ב-24 במרס 2004 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת […]

קרא עוד