הבדלים בהרגלי הפנאי של נוער דתי וחילוני

תקציר בשנים האחרונות נערכו מחקרים רבים שבחנו את סוגיית הפנאי והחינוך לפנאי. רובם התייחסו לאוכלוסיות המבוגרים, וחלקם לאוכלוסיות נוער וצעירים, בעיקר במסגרות חינוך פורמליות או בקרב נוער מנותק. חוקרים בתחום הפנאי מדגישים במיוחד את קבוצת הגיל של המתבגרים, מכיוון שבהשוואה לקבוצות גיל אחרות, בילוי הזמן הפנוי מהווה בקבוצה זו גורם מרכזי במיוחד: הן מבחינה כמותית […]

קרא עוד