10234 בימי שואה ופקודה 2021א- ממן 11 ציון 92

שאלה 1( 50 נקודות( הציגו את גבולות הזמן והמרחב עליהם יש להחיל את המושג “השואה”. מה הקשיים העומדים בפני ההיסטוריונים שבקשו להגדיר את גבולות השואה? הדגימו את דבריכם. שאלה 2( 50 נקודות( א. הציגו את שתי הגישות המחקריות המתמודדות עם סוגיית רדיפת היהודים והשמדתם בידי הנאצים. ב. הסבירו את הטענה המרכזית העומדת ביסוד כל גישה […]

קרא עוד