השפעת העלייה על שוק העבודה בישראל

ממ"ן

השפעת העלייה על שוק העבודה בישראל  דיור בנייה ופתרונות השוק שם המרצה: מגישים:       האבטלה בישראל בפרספקטיבה של העשור האחרון של המאה ה-20 חלקה הראשון של העבודה מראה שמשבר התעסוקה הנוכחי דומה למשבר התעסוקה של 1988 -1989, שניהם תוצאה של ירידה בביקוש לעבודה. מאידך, השפל בשיעור התעסוקה של ראשית שנות התשעים הוא תוצאה ישירה של […]

קרא עוד